Ivona Tintěrová

Datum narození: 29. 10. 1959
 
Vzdělání:
1977–1979 Střední zemědělská technická škola Plzeň-Křimice (obor: chovatelství)

Dosažená praxe:
Dosažená praxe v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.:
od 2018 odborný pracovník výzkumu a vývoje se specializací český jazyk, člen pracovní skupiny lexikografické excerpce, oddělení současné lexikologie a lexikografie
2008–2017 odborný pracovník výzkumu a vývoje se specializací český jazyk, vedoucí pracovní skupiny lexikografické excerpce, oddělení současné lexikologie a lexikografie
2005–2007 odborný pracovník, pověřená vedením excerpční skupiny, lexikograficko-terminologické oddělení
1996–2005 odborný pracovník, lexikograficko-terminologické oddělení
1994–1996 technický pracovník, vedoucí korespondenčního oddělení, lektorství v oblasti výpočetní techniky, excerpční práce, ředitelství
1993–1994 odborná referentka, korespondentka, lektorství v oblasti výpočetní techniky pro zaměstnance ústavu, excerpční práce, ředitelství
1991–1992 samostatná pracovnice, excerpční práce, ředitelství

Vydané publikace:
2014
TINTĚROVÁ, I.: Metodika zápisu Interních poznámek v EDA (pracovní pokyn pro zapisovatele). 3. rozšířené vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2014.
 
TINTĚROVÁ, I.: Metodika dotazů V Interních poznámkách v Archivu 2 EDA. 3. rozšířené vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2014.
 
TINTĚROVÁ, I.: Pokyny pro zápis dat do excerpční databáze programu EDA. 2. rozšířené vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2014.
 

2011
TINTĚROVÁ, I.: Metodika zápisu Interních poznámek v EDA (pracovní pokyn pro zapisovatele). 2. rozšířené vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2011.

TINTĚROVÁ, I.: Metodika dotazů V Interních poznámkách v Archivu 2 EDA. 2. rozšířené vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2011.

TINTĚROVÁ, I.: Pokyny pro zápis dat do excerpční databáze programu EDA. 1. vydání (přepracováno pro novou neologickou databázi Neomat). ÚJČ, AV ČR, v. v. i., Praha 2011.

2010
TINTĚROVÁ, I.: Metodika zápisu Interních poznámek v EDA (pracovní pokyn pro zapisovatele). 1. vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i, Praha 2010.

TINTĚROVÁ, I.: Metodika dotazů v Interních poznámkách v Archivu 2 EDA. 1. vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i, Praha 2010.

2009
TINTĚROVÁ. I.: Metodika zápisu Interních poznámek v excerpční databázi WinHesla 2 (Pracovní pokyn pro zapisovatele). 1. vydání. ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2009.

TINTĚROVÁ, I.: Pokyny pro zápis dat do excerpční databáze programu WinHesla 2. 2. rozšířené vydání. (přepracované podle verze 0981 programu WinHesla 2, podle Aktualizovaných pravidel pro excerpci 2008). ÚJČ AV ČR, v. v. i., Praha 2009.

2006
TINTĚROVÁ, I.: Pokyny pro zápis dat do excerpční databáze programu WinHesla 2. 1. vydání. ÚJČ AV ČR, Praha 2006.

2004
MARTINCOVÁ, O. – MEJSTŘÍK, V. – JANOVEC, L. – MRAVINACOVÁ J. - OPAVSKÁ, Z. – RANGELOVA, A. – SVĚTLÁ, J. – ŠMÍDOVÁ, P. – TICHÁ, Z. – TINTĚROVÁ, I.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Academia, Praha 2004. 568 s. (technická redakce)

1998
MARTINCOVÁ, O. – MEJSTŘÍK, V. – RANGELOVA, A. – HOLUBOVÁ, V. OPAVSKÁ, Z. – TICHÁ, Z. – TINTĚROVÁ, I. – VOBORSKÁ, M. – SCHMIEDTOVÁ, V.: Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Academia, Praha 1998, 356 s. (technická redakce)

1996
MARTINCOVÁ, O. – HOLUBOVÁ, V. – TINTĚROVÁ I.: Pokyny pro excerpční program Hesla. 2. rozšířené vydání, ÚJČ AV ČR, Praha 1996.

TINTĚROVÁ, I.: Uživatelská příručka k excerpčnímu programu lexikografie. 2. rozšířené vydání, ÚJČ AV ČR, Praha 1996.

1995
MARTINCOVÁ, O., HOLUBOVÁ, V., TINTĚROVÁ I.: Pokyny pro excerpční program Hesla. ÚJČ AV ČR, Praha 1995.

TINTĚROVÁ, I.: Uživatelská příručka k excerpčnímu programu lexikografie. ÚJČ AV ČR, Praha 1995.

Granty:
2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

2003–2005 jednoletá účast na grantu Slovní poklad češtiny v informační společnosti (405/03/0086, řešitel: RNDr. Jan Králík, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, spoluřešitel: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

 

1998–2000 účast na grantu Systémotvorné procesy neologizmů v současné češtině (GA AV ČR, r. č. A0061803, řešitelka: PhDr. O. Martincová, CSc.)

 

1994–1996 účast na grantu Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky (GA AV ČR, r. č. 405/94/0552, řešitelka . PhDr. O. Martincová, CSc.)


Další:

 
Software:
 

2015–2016
0457234 - UJC-A 2016 RIV CZ cze L4 - Software
Janda, Lukáš – Kochová, Pavla – Liška, Tomáš – Lišková, Michaela – Opavská, Zdeňka – Tintěrová, Ivona: Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz.
4. 9. – 20. 11. 2015 Do veřejného modulu integrován vstup pro odbornou a ústavní veřejnost i vstup pro interní excerptory, on-line přístup z http://eda.fox1.cz/ (s možností registrace pro nové uživatele). Aktualizovány všechny doprovodné texty a citace materiálu. Implementováno počitadlo záznamů v databázi. Připravena elektronická nástěnka pod odkazem Novinky z excerpce pro veřejnou prezentaci tematicky zaměřených novinek z Databáze excerpčního materiálu Neomat.
Verze 3.0, zpřístupněna kompletní Databáze excerpčního materiálu Neomat (pravidelné týdenní aktualizace), on-line přístup z http://neologismy.cz/

 

22. 6. – 31. 10. 2016 Projekt rozšíření a aktualizace veřejného modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom (nová funkce Heslář, propojení funkce Heslář na www.neologismy.cz s funkcí Databáze heslářů na http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/.
Komplexní modernizace a redesign celého webu www.neologismy.cz.

 

3. – 5. 9. 2015 Projekt rozšíření a aktualizace interního modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom (nová funkce Šablony interních poznámek v sekcích Excerpce, Technická kontrola a Supervize, Automatická publikace dat z interního do veřejného modulu EDA, on-line přístup z http://eda.fox1.cz/

 

2013
6. 6. – 27. 11. 2013 Projekt rozšíření a aktualizace interního modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom (nové funkce Hledání duplicit, Poznámkové šablony, rozšíření funkce Nabídky, úprava funkce Hledání a nahrazování, aktualizace Uživatelské příručky), on-line přístup z http://eda.fox1.cz/

 

28. 10. 2013 Projekt ústavního modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom, přístup pro ústavní pracovníky a odbornou veřejnost přes on-line formulář z http://eda.fox1.cz/user_request.php

 

17. 1. 2013 Projekt rozšíření veřejného modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom.
Verze 2.0, 202 340 hesel, on-line přístup z http://neologismy.cz/

 

2011–2012
0375747 - UJC-A 2012 CZ cze L4 – Software
Rangelova, Albena - Tintěrová, Ivona - Tichá, Zdeňka - Michalec, Vít - Liška, Tomáš - Janda, Lukáš – Marek, Martin: Databáze excerpčního materiálu Neomat. Řešení koncepce, transformace a funkčnosti projektu veřejného modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA). Verze 1.0, 132 000 hesel, on-line přístup od 25. 5. 2011 z http://neologismy.cz/

 

15. 1. 2011 Spuštění ostrého provozu interního modulu Databáze excerpčního materiálu Neomat (Excerpční program EDA) ve spolupráci se společností FoxCom, on-line přístup z http://eda.fox1.cz/

 

2010–2009
Liška, Tomáš, Janda, Lukáš, Tintěrová, Ivona: Projekt převodu desktopové neologické databáze Archiv1 a Archiv2 z aplikace WinHesla2 pro Windows na webovou platformu. Řešení koncepce, transformace a funkčnosti projektu interního webového modulu EDA pro lexikální databázi Neomat ve spolupráci se společností FoxCom, s. r. o. Provedeny troje betatesty.

 

1998–2006
Tintěrová, Ivona, Lehečka, Boris: Projekt převodu lexikální neologické databáze HeslaPro z FoxPro 3.2 pro DOS do aplikace WinHesla2pro Windows (databáze Archiv, vývoj a betatesty, úprava dat po převodu).

 

1995–1998
Tintěrová, Ivona, Procházka, Filip: Projekt převodu lexikální neologické databáze Hesla z FoxBase pro DOS do aplikace HeslaPro ve FoxPro 2.0 a později ve FoxPro 3.2 pro DOS (vývoj a betatesty, úprava dat po převodu).

 
 
Spolupráce při tvorbě odborných publikací:
1996
KYAS, V.: Česká bible v dějinách našeho písemnictví. Scriptum, Praha 1996. (přepis rukopisu a technická příprava pro tisk)

1995
Kolektiv autorů pod vedením F. Čermáka: Manuál lexikografie. H&H, Praha 1995. (přepis rukopisu a technická příprava pro tisk)

1993–1994
Onomastický zpravodaj. ÚJČ AV ČR, Praha. (přepis rukopisu a technická redakce)

1993
MARTINCOVÁ, O. a kol.: Pravidla českého pravopisu, školní vydání. Pansofia, Praha 1993. (přepis rukopisu a technická redakce)

Vedlejší a externí pracovní činnost:

Ústav pro jazyk český AV ČR

1992–2007
Vedení knihovny ZO Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu

1998–2004
Členka Komise pro výpočetní techniku

1994–1995
Lektorská činnost - vedení počítačových školení zaměstnanců

Vydavatelství Softwarové noviny, spol. s r. o.

1999–2007
Jazyková úprava newsletteru Inside Report – měsíčník informací o českém a světovém trhu ICT

1996–2007
Jazyková úprava měsíčníku Click! (a dříve Softwarové noviny) – magazín o digitálním světě

Poznámky:
Pasivní jazykové znalosti: německý, slovenský a ruský jazyk