Mgr. Barbora Procházková

Kontakty:

 • e-mail: bprochazkova at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 409 

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie

 

Vzdělání:

1998–2007: Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, magisterské studium (Mgr.)

 • obory: překladatelství-tlumočnictví – francouzština, překladatelství-tlumočnictví – ruština
 • diplomová práce: Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v l. 1955–1970 a translatologická analýza románu J. Oleši Závist v překladu A. Novákové

 

Dosažená praxe:

 • od 2008–dosud: odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i.

 

Publikace:

  

Monografie, kapitola v monografii:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, b- (2017, v přípravě; členka autorského kolektivu).
 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Základní technika práce s korpusovým materiálem (1.4, s L. Machálkovou); Exemplifikace (16, s M. Liškovou); Zpracování názvů chemických prvků v ASSČ (19.2.3); Pekařské a cukrářské výrobky (19.7). In: P. Kochová – Z. Opavská, ed. Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 17–19, 154–160, 183–184, 200–202. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Neosémantizační tendence v češtině na počátku 21. století. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 208-217. ISBN 978-954-322-636-8.
 • SVĚTLÁ, Jindra a PROCHÁZKOVÁ, Barbora. K základnímu zpracování substantiv v lexikální databázi Pralex. In: Světlá, J., Jarošová, A. a Rangelova, A., ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 29–38. ISBN 978-80-263-0097-7.

  

Článek v časopise:

 

Článek ve sborníku:

 • OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.

 

Projekty, granty:

členka řešitelského týmu:

 • 2013–2016: účast na grantovém projektu NAKI Ministerstva kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • od 2012: členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2008–2011: účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

Členství ve vědeckých společnostech a jiných institucích:

 • Společnost bratří Čapků
 • Jazykovědné sdružení ČR
  • Lexikografická sekce Jazykovědného sdružení ČR

 

Popularizace:

 • od 2018 spoluautorka rubriky Slovo v magazínu Pátek Lidových novin
  • PROCHÁZKOVÁ, Barbora. Rachejtle. Pátek Lidových novin, 21. 12. 2018, s. 5. 
 • spolupráce na televizním pořadu O češtině

  

Jiné:

 • 2007: Cermat – koordinátorka francouzského jazyka, externí spolupráce – členka expertního týmu pro kalibraci maturitní zkoušky z ruského jazyka, jazykové korektury testových úloh k maturitní zkoušce z ruského jazyka
 • od 1993 se ve spolupráci s překladatelskými agenturami a soukromými subjekty průběžně věnuje překládání z francouzštiny a ruštiny, jazykovým korekturám českých a cizojazyčných textů a výuce francouzštiny a ruštiny

  

Software:

 • Liška, Tomáš – Barbierik, Kamil – Bodlák, Martin – Čermáková, Alena – Děngeová, Zuzana – Holcová, Martina – Janda, Lukáš – Jarý, Vladimír – Kochová, Pavla – Kroupová, Magdalena – Lišková, Michaela – Machálková, Lucie – Michalec, Vít – Mžourková, Hana – Neprašová, Renáta – Nová, Jana – Nový, Josef – Opavská, Zdeňka – Pernicová, Helena – Procházková, Barbora – Světlá, Jindra – Štěpánková, Barbora – Veselý, Vojtěch – Virius, Miroslav – Vodrážková, Veronika: ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2017.
 • Barbierik, Kamil – Děngeová, Zuzana – Holcová, Martina – Jarý, Vladimír – Kochová, Pavla – Liška, Tomáš – Lišková, Michaela – Michalec, Vít – Opavská, Zdeňka – Pernicová, Helena – Procházková, Barbora – Světlá, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.