Mgr. Petra Přadková

Vzdělání:

• 1989–1996: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obory: ruský jazyk - bulharský jazyk, diplomová práce: Obraz bulharského divadla v letech 1980–1990)

Dosažená praxe:
• 2004–doposud: odborná pracovnice výzkumu a vývoje, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Brno
• 2007–2011 též odělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ AV ČR, v. v. i, Praha

Vydané publikace:
• Recenze a zprávy:
Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija fonetiko-grammatičeskaja, vypusk 4b. Refleksy *ъ, *ь. Vtoričnyje glasnyje. Skopje 2003. SPFFBU, A 54, 2006, s. 241–242.
Vidoeski, B., Topolińska, Z.: Od istorijata na slovanskiot vokalizam. Skopje 2006. SPFFBU, A 55, 2007.
Publikace o slovanských názvech povolání. Naše řeč 90, 2007, s. 211–212.
Вопросы культуры речи. Linguistica Brunensia 60, 2012, 1–2, s. 316–317.
Отечественные лексикографы. XVIII–XX вв. Linguistica Brunensia 60, 2012, 1–2, s. 347.
Керемидчиева, С., А. Кочева а Л. Василева. Еркеч – паметта на езика. София: Мултипринт, 2012. Linguistica Brunensia 61, 2013, 1–2, s. 250–251.
• Články:
Základy čern- a běl-/bíl- v pomístních jménech Moravy a Slezska. Acta onomastica LI/1, 2010, s. 140–150.
Pojmenování peroutky v českých nářečích (v tisku, sborník z konference Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty, Častá-Papiernička 22.–23. 4. 2013).
• Části knih:
Český jazykový atlas – Dodatky, Academia, Praha 2011 (členka autorského kolektivu).

Granty:
Projekty GA ČR:
• účast na grantu GA ČR č. 405/06/0293 Český jazykový atlas – Dodatky (2006–2007)
• účast na grantu GA ČR č. 405/08/07035 Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku II (Teoretické a interpretační aspekty) (2008–2010)

• účast na grantu GA ČR č. 406/11/1786 Slovník nářečí českého jazyka (2011–2015)

Podíl na dlouhodobých úkolech ÚJČ:
• Slovanský jazykový atlas (členka české národní komise OLA)
• Slovník pomístních jmen Moravy a Slezska (členka pracovní skupiny pro digitální zpracování pomístních jmen)
• Slovník českých nářečí (podíl na doplňkovém výzkumu)
• Budování Archivu lidového jazyka
• Jazykověporadenská činnost

Mezinárodní spolupráce:
• Slovanský jazykový atlas (Общеcлавянский лингвистический атлас / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas; OLA; http://slavatlas.org/index.html), od r. 2005 členka České národní komise, od r. 2011 členka Mezinárodní komise OLA (účast na zasedáních Mezinárodní komise a mezinárodní pracovní skupiny OLA – Krakov 2005, Struga 2006, Budyšín 2007, Sarajevo 2008, Moskva – Zvenigorod 2011, Šlapanice 2012, Portorož 2013).