Mgr. Helena Pernicová

 

 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta UJEP Brno, obor český jazyk – anglický jazyk
Filozofická fakulta UJEP Brno, obor český jazyk  – anglický jazyk
 
Dosažená praxe:
středoškolská vyučující českého a anglického jazyka
od roku 2007 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
od 2012 – členka autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
2007–2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:
Pernicová, Helena. Zpracování názvů osob a jmen přechýlených v lexikální databázi Pralex. In: J. Světlá, A. Jarošová a A. Rangelova, ed. Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia. Brno: Tribun EU, 2011, s. 19–27. ISBN 978-80-263-0097-7.
 
Nová, J. – Pernicová, H.: Zpracování názvů rostlin a živočichů v ASSČ (19.2.2). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 180–183. ISBN 978-80-86496-89-4.
 
Studie:

Pernicová, Helena. Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: K. Dudová (ed.),Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 321–328. ISBN 978-80-558-0565-8.

 

Pernicová, Helena: Víceslovné názvy sportů a jejich deriváty z hlediska zpracování ve výkladovém slovníku. In: J. Kesselová (ed.), Registre jazyka a jazykovedy (I). Na počest Daniely Slančovej. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 165 – 172. IBSN 978-80-555-1111-5.

 
Lišková, Michaela Pernicová, Helena. Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny. Časopis pro moderní filologii, 2015, roč. 97, č. 2, s. 169178.
 

Nová, J. – Pernicová, H.: Ke zpracování názvů rostlin v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč, 99, 2016, s. 207–212.

 

Mžourková, H. – Nová, J. – Pernicová, H.: Proměny lékařské terminologie v jednojazyčných výkladových slovnících. Naše řeč, 100, 2017, s. 215–224.