Mgr. Jana Nová

Vzdělání:
2003–2009 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obor: český jazyk a literatura – historie)
2003–2009 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno (obor: systematická biologie a ekologie – učitelství biologie pro SŠ)
od 2009 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, doktorské studium (obor: český jazyk)
 
Dosažená praxe:
2009–2012 učitelka českého jazyka a literatury, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, občanské nauky a anglického jazyka (ZŠ Blovice, ISŠ Stod)
2009–2013 nakladatelská redaktorka (externí spolupráce s více společnostmi)
2011–2012 autorka testových úloh ke státní maturitě z českého jazyka a literatury (CERMAT - Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání)
od 2012 technická redaktorka časopisu Calluna (Západočeská pobočka České botanické společnosti)
od 2014 odborná pracovnice oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i
 
Granty:   
2014–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR  Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
Vydané publikace: 
 
Článek v časopise:
NOVÁ, Jana. Mění se lexikum mládeže? Český jazyk a literatura, 2013, roč. 63, č. 4, s. 166–171. ISSN 0009-0786.
 
Příspěvek ve sborníku:     
NOVÁ, Jana – GOLÁŇOVÁ, Hana. Zpracování regionálně příznakových lexémů v ASSČ. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 57–58. ISBN 987-80-88211-02-0.
 
NOVÁ, Jana. Současný stav nářečí na jihovýchodním Plzeňsku a připravovaný výzkum mluvy mládeže v západočeském pohraničí. In: Holub, Z. a Sukač, R. eds. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Frýdek-Místek: Kleinwächter ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, 2011, s. 70–77. ISBN 978-80-7248-773-8.
 
Vystoupení na odborných konferencích:
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II (Opava, 2014): Selected morphological features of the common speech in the border zone of West Bohemia
Genius loci českého jihozápadu (Plzeň, 2012): Výhonky jihozápadočeského nářečí stále zelené aneb Prvky tradičních dialektů v mluvě nejmladších obyvatel západočeského pohraničí
XII. mezinárodní setkání mladých lingvistů (Olomouc, 2011): Jak se ordinuje nářečí aneb Využití biologického softwaru v dialektologii
Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě (Opava, 2010): viz Nová 2013