Mgr. Vít Michalec


Vzdělání:
2000–2008 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk – francouzský jazyk, diplomová práce: Okazionalizmy v současné češtině, zvláště v publicistice)

Dosažená praxe:
2002–2004 pomocná vědecká síla v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
2008–2010 referent Odboru rodiny a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
od 2011 odborný pracovník oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 
Granty:
2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 
od 2012 – člen autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 
Vydané publikace:
 
Kapitola v odborné knize:

LIŠKOVÁ, Michaela – MICHALEC, Vít – PERNICOVÁ, Helena. Hlavní heslář. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 20–25. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. Homonymie. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 35–38. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. Substantiva s převahou plurálových tvarů. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 209–211. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

MICHALEC, Vít. Odkazování na jiná hesla/významy ve výkladové perifrázi. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 88–90. ISBN 978-80-86496-89-4.

 

MICHALEC, Vít. Substantivizovaná adjektiva jako názvy osob. In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 191. ISBN 978-80-86496-89-4.

 
MICHALEC, Vít. Depropriální neologismy tvořené z příjmení. In:Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 153–162. ISBN 978-954-322-636-8.  
 
MICHALEC, Vít. Synonyma, homonyma. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 23–25. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Duálové tvary. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s.108–109. ISBN 978-80-7106-884-6.

MICHALEC, Vít. O třetím pádu. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 110–111. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Sedmý pád. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 120–121. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Dobrá zpráva, nebo správa? In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 150–151. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Shlédnout a zhlédnout. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 152. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Tři králové. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 250. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
MICHALEC, Vít. Hromnice a skloňování. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 253–254. ISBN 978-80-7106-884-6.
 
Článek v časopise:
MICHALEC, Vít – NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Jazykovědné aktuality, 2017, roč. 54, č. 1–2, s. 70–73. ISSN 1212-5326.
 
MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. K významu substantiv s převahou plurálových tvarů. Slovo a slovesnost, 2016, roč. 77, s. 163–184. ISSN 0037-7031.
 
KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.
 
Příspěvek ve sborníku:

OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.

 

NOVÁ, Jana, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka a NEPRAŠOVÁ, Renáta. Frequency (not) sacred: The headword list of a contemporary Czech monolingual dictionary and corpora. In: SlaviCorp 2018. 24–26 September 2018, Charles University, Prague. Book of Abstracts, s. 132–135.

 

MICHALEC, Vít. K problematice autonomnosti hesel v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. (eds.): Lexicography at the Beginning of 21 Century: Proceedings of the Seventh International Conference on Lexicography and Lexicology, 1516 October 2015, Sofia 2016, s. 8188. ISBN 978-954-322-875-1.

 
MICHALEC, Vít. Poznámky k výstavbě hesláře připravovaného výkladového slovníku současné češtiny.  In: K. Dudová (ed.),Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 274282. ISBN 978-80-558-0565-8.

 

Popularizace:

Kurz slovenštiny v LN:

Země, ve které se hodně "páčí" (Slovenština a čeština). Lidové noviny, 18. 3. 2016

((Ne)máme to stejně). Lidové noviny, 26. 3. 2016

 

MICHALEC, Vít. Kup mrkev, celer, petržel ... a nezapomeň na cibuli. Vesmír, 2016, roč. 95, č. 4, s. 244. ISSN 0042-4544.
MICHALEC, Vít. Paraziti ve vyjadřování. Vesmír, 2017, roč. 96, č. 6, s. 368. ISSN 0042-4544.
MICHALEC, Vít. Rakev se šlehačkou, prosím! Vesmír, 2018, roč. 97, č. 6, s. 384. ISSN 0042-4544.
 
Pedagogická činnost:
od 2011 výuka českého jazyka pro cizince v denním studiu programu POJOK FHS UK Praha
od 2012 účast při certifikovaných zkouškách pro studenty programu POJOK FHS UK