Mgr. Vít Michalec

Kontakty:

 • e-mail: michalec at ujc.cas.cz
 • tel.: 225 391 437 

 

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie, neologie

 

Vzdělání:

 • 2000–2008 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (obor: český jazyk – francouzský jazyk, diplomová práce: Okazionalizmy v současné češtině, zvláště v publicistice)

 

Dosažená praxe:

 • od 2011 odborný pracovník oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 • 2002–2004 pomocná vědecká síla v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

  

Publikace:


Monografie, kolektivní publikace:

 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a-, b- (2017, v přípravě; člen autorského kolektivu).
 • MICHALEC, Vít. Hlavní heslář (s M. Liškovou a H. Pernicovou); Homonymie (s V. Veselým); Odkazování na jiná hesla/významy ve výkladové perifrázi; Substantivizovaná adjektiva jako názvy osob; Substantiva s převahou plurálových tvarů (s V. Veselým). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 20–25; 35–38; 88–90; 191; 209–211. ISBN 978-80-86496-89-4.
 • MICHALEC, Vít. Depropriální neologismy tvořené z příjmení. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. a Lišková, M., ed. Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013, s. 153–162. ISBN 978-954-322-636-8.
 • MICHALEC, Vít. Synonyma, homonyma; Duálové tvary; O třetím pádu; Sedmý pád; Dobrá zpráva, nebo správa?; Shlédnout a zhlédnout; Tři králové; Hromnice a skloňování. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, 2009, s. 23–25, 108–109; 110–111; 120–121; 150–151, 152, 250, 253–254. ISBN 978-80-7106-884-6.


Článek v časopise:

 • MICHALEC, Vít – NEPRAŠOVÁ, Renáta. Mezinárodní konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století. Jazykovědné aktuality, 2017, roč. 54, č. 1–2, s. 70–73. ISSN 1212-5326.
 • MICHALEC, Vít – VESELÝ, Vojtěch. K významu substantiv s převahou plurálových tvarů. Slovo a slovesnost, 2016, roč. 77, s. 163–184. ISSN 0037-7031.
 • KOCHOVÁ, Pavla, OPAVSKÁ, Zdeňka a MICHALEC, Vít. Na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku v době počítačové. Jazykovědné aktuality, 2015, roč. 52, č. 3–4, s. 132–141. ISSN 1212-5326.


Příspěvek ve sborníku:

 • OPAVSKÁ, Zdeňka, MICHALEC, Vít, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora. Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: Butašová, A., Benko, V. a Puchovská, Z., ed. Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.
 • NOVÁ, Jana, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka a NEPRAŠOVÁ, Renáta. Frequency (not) sacred: The headword list of a contemporary Czech monolingual dictionary and corpora. In: SlaviCorp 2018. 24–26 September 2018, Charles University, Prague. Book of Abstracts, s. 132–135.
 • MICHALEC, Vít. K problematice autonomnosti hesel v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. In: Blagoeva, D., Kolkovska, S. (eds.): Lexicography at the Beginning of 21 Century: Proceedings of the Seventh International Conference on Lexicography and Lexicology, 15–16 October 2015, Sofia 2016, s. 81–88. ISBN 978-954-322-875-1.
 • MICHALEC, Vít. Poznámky k výstavbě hesláře připravovaného výkladového slovníku současné češtiny. In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 274–282. ISBN 978-80-558-0565-8.


Projekty, granty:

 • 2011 účast na výzkumném záměru: AV0Z90610521 Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století, řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
 • od 2012 člen autorského kolektivu Akademického slovníku současné češtiny
 • 2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová

 

Výuka:

 • od 2011 výuka českého jazyka pro cizince v denním studiu programu POJOK FHS UK Praha
 • od 2012 účast při certifikovaných zkouškách pro studenty programu POJOK FHS UK Praha

 

Popularizace:

 

Jiné:

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš, BARBIERIK, Kamil, BODLÁK, Martin, ČERMÁKOVÁ, Alena, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JANDA, Lukáš, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, KROUPOVÁ, Magdalena, LIŠKOVÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Lucie, MICHALEC, Vít, MŽOURKOVÁ, Hana, NEPRAŠOVÁ, Renáta, NOVÁ, Jana, NOVÝ, Josef, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora, SVĚTLÁ, Jindra, ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora, VESELÝ, Vojtěch, VIRIUS, Miroslav a VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.
 • BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, KOCHOVÁ, Pavla, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela, MICHALEC, Vít, OPAVSKÁ, Zdeňka, PERNICOVÁ, Helena, PROCHÁZKOVÁ, Barbora a SVĚTLÁ, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.