Mgr. Michaela Lišková, Ph.D.

Michaela Lišková

Kontakty:

e-mail: liskova at ujc.cas.cz; tel.: 225 391 410

 

Odborné zaměření:

lexikologie a lexikografie, neologie a neografie, kulturní a kognitivní lingvistika

 

Vzdělání:

 • 2014–2018 český jazyk, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa (Ph.D.)
 • 1997–2003 český jazyk a literatura, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce: Počítačový slang (Mgr.)

 

Dosažená praxe:

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 • od 2004 oddělení současné lexikologie a lexikografie (odborná, resp. vědecká pracovnice)
 • 2000–2002 lexikograficko-terminologické oddělení (pomocná vědecká síla)

 

Zahraniční stáže:

 • LS 2002 studium na Filologické fakultě Univerzity v Lipsku (prostřednictvím programu Sokrates/Erasmus)

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa. Disertační práce. Praha: ÚČJTK FF UK.
 • Kol. autorů. Akademický slovník současné češtiny, hesla s náslovím a- (2017; členka autorského kolektivu); hesla s náslovím b- (v přípravě; členka hlavní redakce)
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): O čem vypovídají slova roku. In: I. Vaňková L. Šťastná (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II: Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: FF UK, s. 199210.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Lidské mládí a stáří ve slovníkové exemplifikaci (na rukopisu Akademického slovníku současné češtiny). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, s. 82–86.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Uspořádání ASSČ (s V. Michalcem a H. Pernicovou); Stylistická charakteristika; Exemplifikace (s B. Procházkovou); Obecné zásady zpracování terminologie v ASSČ (s J. Novou); Pojmenování barev a jejich odstínů (s H. Pernicovou). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 20–25; s. 69–75; s. 154–160; s. 176–179; s. 205–207. ISBN 978-80-86496-89-4. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000–2011. In: Blagoeva, D. Kolkovska, S.  Lišková, M. (eds.), Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, s. 11–20. ISBN 978-954-322-636-8. pdf
 • BEKOVÁ, Eva – DVOŘÁČKOVÁ, Věra – KŘIŠŤANOVÁ, Dita – LESÁK, Josef – LIŠKOVÁ, Michaela – VOBORSKÁ, Milada (2013). Čeština křížem krážem 1; 2; 3. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 176 s.; 256 s.; 192 s. ISBN 978-80-260-4603-5; ISBN 978-80-260-4604-2; ISBN 978-80-260-4605-9.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2009). Počítačový slang; Zmatení rodů; Tabu v jazyce; Přeřeknutí. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, s. 50–51; s. 323–324; s. 325–326; s. 327–328. ISBN 978-80-7106-884-6.


Článek v časopise:

 • ŠEMELÍK, M. – LIŠKOVÁ, M. (2019): K lexikografickému zpracování tabuových slov. Slovo a slovesnost, 80, s. 39–57.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky. Nad příklady elektronické podoby Slovníku současné češtiny (nechybujte.cz, verze 2.0, 2016). Jazykovědné aktuality, roč. 54, č. 3–4. s. 47–50. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč, roč. 100, č. 1, s. 28–36. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – PERNICOVÁ, Helena (2015). Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny. Časopis pro moderní filologii, roč. 97, č. 2, s. 169-178. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2015). Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 3–4, s. 102–116. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2014). Trixeso a pexetrio. Naše řeč, roč. 97, s. 5355.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Bulharsko-české neologické kolokvium. Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 34, s. 174176. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku. Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 34, s. 154158. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Přenesené pojmenování reset. Naše řeč, roč. 96, č. 3, s. 168–171.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). XXII. kolokvium mladých jazykovědců (5.7. 12. 2012, Nitra). Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 12, s. 7275. pdf
  LIŠKOVÁ, Michaela (2012). Za televizním týdeníkem O češtině. Jazykovědné aktuality, roč. 49, č. 3–4, s. 155–160. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2011). Tři německé databáze neologismů. Jazykovědné aktuality, roč. 48, č. 3–4, s. 96–104. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2008). Jak si povídají matky v internetové kavárně. Jazykovědné aktuality, roč. 45, č. 1–2, s. 33–38. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Text a obraz v nových médiích. Čeština doma a ve světě, roč. 14, č. 1–4, s. 50–53.
  LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Státní fiskus? [Drobnosti]. Naše řeč, roč. 89, č. 1, s. 53–54. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela TÁBORSKÝ, Jan (2005). Konference Čeština na internetu. Jazykovědné aktuality, roč. 42, č. 3–4, s. 63–65.  
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Co je to loft? [Drobnosti]. Naše řeč, roč. 88, č. 4, s. 223. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout (Nad příkladovými větami v Mluvnici češtiny 3). Čeština doma a ve světě, roč. 13, č. 3–4, s. 150–151. pdf 
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Rodina jako sociální děloha. Čeština doma a ve světě, roč. 13, č. 3–4, s. 159–161.  
 • ČERNÁ, Michaela (2004). Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil? Čeština doma a ve světě, roč. 12, č. 2–3, s. 84–88. pdf
 • ČERNÁ, Michaela (2000/2001). Otec vlasti a otec národa. Český jazyk a literatura, roč. 50, č. 9–10, s. 245.
 • ČERNÁ, Michaela (2000). Jak se bude jmenovat váš počítač? Čeština doma a ve světě, roč. 8, č. 1, s. 10–11. pdf

 

Příspěvek ve sborníku:

 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): Neologismy z oblasti módy. In: O. Bláha (ed.), Sborník z konference Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku). Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny. Sborník z mezinárodní vědecké konference Slovanská lexikografie počátkem 21. století konané ve dnech 20. – 22. 4. 2016.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku). Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Zborník príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov Varia.
 • OPAVSKÁ, Z. – MICHALEC, V. – KOCHOVÁ, P. – KROUPOVÁ, M. – LIŠKOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, B. – ŠTĚPÁNKOVÁ, B. (2018): Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: A. Butašová – V. Benko – Z. Puchovská (eds.), Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2.
 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKOVÁ, Michaela – NOVÝ, Josef – VIRIUS, Miroslav (2017): Cache Module for the Dictionary Writing System. In: J. Kacprzyk (ed.), Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, s. 122–132. ISBN 978-3-319-46534-0.
 • LIŠKOVÁ, Michaela. Předmluva; Exemplifikace termínů v Akademickém slovníku současné češtiny. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016, s. 5–9; s. 51–52. ISBN 987-80-88211-02-0. pdf
 • BARBIERIK, KamilBODLÁK, Martin DĚNGEOVÁ, Zuzana JARÝ, Vladimír – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela NOVÝ, JosefVIRIUS, Miroslav (2015). The Current Status of the Development of the ALEXIS Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K., Žáková, A. (eds.): Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Lüdenscheid: RAM-Verlag, s. 17-25. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2015). Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu. In: Děngeová, Z. - Vališová, P. (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, s. 42–48. ISBN 978-80-86496-87-0. pdf
 • BARBIERIK, Kamil – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela – VIRIUS, Miroslav (2014). Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules. In: Proceeding of IT for Practice 2014, 9–10 October 2014, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, s. 1723. ISBN 978-80-248-3555-6.
 • BARBIERIK, Kamil, DĚNGEOVÁ, Zuzana, HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina, JARÝ, Vladimír, LIŠKA, Tomáš, LIŠKOVÁ, Michaela a VIRIUS, Miroslav. Simple and Effective User Interface for the Dictionary Writing System. In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 125–135. ISBN 978-88-88906-97-3. 
 • LIŠKOVÁ, Michaela.  Reflexe lexémů označujících diachronní příznakovost (neologismus, archaismus) ve vybraných českých médiích za rok 2011.  In: K. Dudová (ed.), Varia XXII: zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra, 5.–7. 12. 2012. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2014, s. 254264. ISBN 978-80-558-0565-8.  
 • ČERNÁ, Michaela. Přeřeknutí v přednáškových textech. In: Polách, V. P., ed. Funkce – funkčnost – funkcionalismus: sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 144–148. ISBN 978-80-244-1767-7.  
 • ČERNÁ, Michaela. Úloha nových médií při demokratizaci jazyka. In: Sedová, T., ed. Sociálne vedy a humanistika očami mladých: zborník zo stretnutia v Třešti 14.–16. 3. 2005. Bratislava: Veda, 2006, s. 230–233. ISBN 80-224-0907-3.  
 • ČERNÁ, Michaela. K názvům dávek a poplatků. In: Olšiak, M., ed. Varia XIV: zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov: Nitra–Šintava, 8.–10. 12. 2004. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 215–217. ISBN 80-89037-04-6.  
 • ČERNÁ, Michaela. Některé komunikační a mluvnické aspekty počítačového slangu. In: Pořízka, P. a Polách, V. P., ed. Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis?: sborník příspěvků z 5. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 17.–19. května 2004. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 46–52. ISBN 80-244-1368-X.  
 • ČERNÁ, Michaela. K tvoření slov v počítačovém slangu. In: Uličný, O., ed. Eurolingua 2004. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005, s. 63–67. ISBN 80-7083-958-9.  
 • ČERNÁ, Michaela. Počítačový slang. In: Sýkora, V. a Jančařík, A., ed. Studentská vědecká konference 2004. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004, s. 322–330. ISBN 80-7290-183-4.

 

Editorská a redakční činnost:

 • od 2019 vedoucí redaktorka časopisu Jazykovědné aktuality
 • BLAGOEVA, Diana KOLKOVSKA, Sia LIŠKOVÁ, Michaela (eds.) (2013). Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. 1. vyd. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. 360 s. ISBN 978-954-322-636-8.
 • KOUKOLÍK, František. Přednášky o třetí kultuře  [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.
 • LIŠKOVÁ, Michaela PROŠEK, Martin KARLÍKOVÁ, Barbora NEDOLUŽKO, Anja (eds.) (2005.) Úvahy o jazyce a literatuře. Opera linguae bohemicae studentium 7. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK. 149 s. ISBN 80-7308-109-1.
 • redaktorka čtyřčísla časopisu Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 14, č. 1–4. ISSN 1210-9339.
 • od 2004 členka redakční rady Jazykovědných aktualit

 

 • Recenze a zprávy:
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2017. Jazykovědné aktuality, č. 1–2, s. 13–18. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Bohemistyka, č. 1, s. 79–83. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech. František Čermák – Jan Čermák – Zora Obstová – Marie Vachková, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016, 110 s. Jazykovědné aktuality, roč. 54, č. 3–4. s. 51–54. ISSN 1212-5326. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016). Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století, Praha 29.–30. 11. 2016. Jazykovědné aktuality, 3–4, s. 137–141. pdf
 • BARBIERIK, Kamil JARÝ, Vladimír KOCHOVÁ, Pavla LIŠKOVÁ, Michaela (2015). 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, č. 4, 76, s. 311–314.
 • LIŠKOVÁ, Michaela ČURDOVÁ, Veronika (2015). XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 1-2, s. 66–67.
 • DĚNGEOVÁ, Zuzana LIŠKOVÁ, Michaela OPAVSKÁ, Zdeňka VESELÝ, Vojtěch (2015). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, roč. 76, č. 1, s. 71–78.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Schmitz, Ulrich. Sprache in modernen Medien: Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin: Erich Schmidt, 2004. 220 s. ISBN 978-3-503-07923-0. Čeština doma a ve světě, roč. 14, č. 1–4, s. 156–157.  
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Šulová, L. Zaouche-Gaudron, Ch. (eds.), Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde. Praha: Karolinum, 2003. 472 s. ISBN 80-246-0752-2. Slovo a slovesnost, roč. 66, č. 4, s. 311–314.

 

Projekty, granty:

 • 2019–2022 účast na grantu Technologické agentury ČR Lexikálně-sémantická databáze češtiny, řešitel prof. PhDr. Aleš Klégr
 • 2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2005–2011 účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

Pedagogická činnost:

 • 2012–2014 účast při certifikovaných zkouškách pro studenty programu POJOK FHS UK, koučing tutorů tohoto programu
 • 2014/2015, 2015/2016 výuka předmětu Lexikografické praktikum na FF UK v Praze (s V. Vodrážkovou)

 

Členství v odborných společnostech a institucionálních orgánech:

 • od 2018 členka redakčního kruhu Akademického slovníku současné češtiny
 • od 2014 Antropolingva
 • od 2004 Jazykovědné sdružení České republiky
  • od 2015 lexikografická sekce Jazykovědného sdružení České republiky

 

Organizační činnost:

 • 2017, 2018, 2019 Dny kulturní lingvistiky, FF UK, Praha
 • 2016 workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu, ÚJČ Praha
 • od roku 2012 vedoucí mezinárodního projektu Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty (2011–2013), Praha Sofie 
 • 2005 konference Čeština na internetu, FF UK, Praha

 

Popularizační činnost (výběrově):

Knihy

 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): Lososové noviny, hřebíčková mezulánka i mátová svatba aneb Barvy v jazyce a ve slovníku. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): Profesionální lovci novotvarů. In: M. Kavka M. Škrabal a kol., Hacknutá čeština. Brno: Jan Melvil Publishing, s. 3538. 

 

Média

 • 25. 11. 2018 ČT, Studio ČT24, 130 let Ottova slovníku naučného. záznam (čas: od 1:37:04)
 • 2. 8. 2018, ČT, Studio ČT24, Horko a jeho jazykové podoby. záznam (čas: od 7:58)
 • 1. 3. 2018, ČT, Studio 6, Mráz, zima a jejich podoby v jazyce. záznam
 • Ohledáno a sečteno. Vítač se stal vítězem prezidentských voleb 2018. iROZHLAS, 26. 1. 2018. odkaz

 

 

 • Biozklamání, selfie i exka. Databáze novotvarů roste týdně o stovku slov. iDnes, 14. 2. 2016. odkaz
 • Dobroser, kremrole, slimáci. Webové diskuze jsou líhní nových nadávek. iDnes, 8. 11. 2015. odkaz
 • 20082012 náměty a scénáře televizního pořadu O češtině

 

Přednášky

 • 6. 11. 2017 vědecká kavárna Neologismy z oblasti gastronomie. Týden vědy a techniky, Praha
 • 8. 11. 2017 přednáška Čeština, slovníkář a slovník. Týden vědy a techniky, Klášterec nad Ohří
 • 20. 5. 2016 přednáška Čas v jazyce a ve slovníku. Veletrh vědy, Praha
 • 20. 11. 2015 workshop Vytvoř si své slovníkové heslo. Týden vědy a techniky, Praha
 • 9. 11. 2015 přednáška Čas ve slovní zásobě a ve slovníku. Týden vědy a techniky, Plzeň

 

Jiné:

Ocenění:

 • Diplomová práce Počítačový slang oceněna jako vítězná v sekci Jazyk, komunikace a média Studentské vědecké konference Karlovy univerzity v oblasti společenských věd 2004
 • Žena měsíce (4/2005) Národní kontaktní centrum – Ženy a věda

 

Software:

 • Liška, Tomáš – Barbierik, Kamil – Bodlák, Martin – Čermáková, Alena – Děngeová, Zuzana – Holcová, Martina – Janda, Lukáš – Jarý, Vladimír – Kochová, Pavla – Kroupová, Magdalena – Lišková, Michaela – Machálková, Lucie – Michalec, Vít – Mžourková, Hana – Neprašová, Renáta – Nová, Jana – Nový, Josef – Opavská, Zdeňka – Pernicová, Helena – Procházková, Barbora – Světlá, Jindra – Štěpánková, Barbora – Veselý, Vojtěch – Virius, Miroslav – Vodrážková, Veronika: ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2017.
 • Barbierik, Kamil – Děngeová, Zuzana – Holcová, Martina – Jarý, Vladimír – Kochová, Pavla – Liška, Tomáš – Lišková, Michaela – Michalec, Vít – Opavská, Zdeňka – Pernicová, Helena – Procházková, Barbora – Světlá, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.
 • Janda, Lukáš – Kochová, Pavla – Liška, Tomáš – Lišková, Michaela – Opavská, Zdeňka – Tintěrová, Ivona: Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.