Knižní publikace

Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného

Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného

Pavel Štěpán
Academia, Praha 2016


Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus

Daniel Adam z Veleslavína

kritická edice: Alena M. Černá a Boris Lehečka ve spolupráci s Alenou Hadravovou, Kateřinou Pořízkovou a Tilmanem Bergerem
Academia, Praha 2015

 Česká lexikografie 15. století

Česká lexikografie 15. století

Kateřina Voleková
Academia, Praha 2015

 /sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/obalka_sophia_slavica.jpg

Sophia Slavica

Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozenínám (eds. Vít Boček a Bohumil Vykypěl)

Brno 2014


Praslovanština a jazykový kontakt

Praslovanština a jazykový kontakt (Vít Boček)

Praha 2014

 


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/apcj_obalka-velka.jpg

Akademická příručka českého jazyka

Markéta Pravdová – Ivana Svobodová (eds.)

Academia, Praha 2014


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/Auer-Jazykova-interakce.jpg

Jazyková interakce

Peter Auer

Nakladatelství Lidové noviny, 2014


/sys/galerie-obrazky/publikace-obalky/styl-medialnich-dialogu.jpg

Styl mediálních dialogů

Světla Čmejrková – Martin Havlík – Jana Hoffmannová – Olga Müllerová – Jiří Zeman

Academia, Praha 2013