Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Návštěva předsedkyně Akademie věd

11. 12. 2017

V pátek 1. 12. 2017 navštívila Ústav pro jazyk český předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová s místopředsedou Pavlem Baranem. Mezi témata setkání patřil například široký záběr působení ústavu a jeho obraz v očích veřejnosti, postavení kodifikačních příruček v konkurenčním prostředí i výhledy pro další směřování ÚJČ. Reportáž z návštěvy si můžete přečíst zde.


Vyšel časopis Acta onomastica

7. 12. 2017

Letošní ročník časopisu Acta onomastica přináší mimo jiné třináct statí od autorů z devíti zemí, které jsou věnovány např. autorské produkci literárních proprií (R. Adam, Praha), etymologii místního jména Kadaň (H. Bichlmeier, Halle), středověkým místním jménům se vztahem k církvi (A. Bölcskei, Budapešť) nebo změnám vlastních jmen německého původu po roce 1945 (J. Matúšová, Praha). Svazek uzavírá bibliografie onomastických příspěvků uveřejněných v časopise Naše řeč v letech 1917–1945, zpracovaná M. Novákovou.


Vesmír: Spojky podle Péti Bajzy

7. 12. 2017

Spojky jako slova s gramatickou funkcí nebývají v textech většinou příliš výrazné. Barbora Štěpánková ve sloupku pro časopis Vesmír (2017/12) poukazuje na příklady z beletrie a publicistiky, které dokládají, že spojky mohou být i velmi nápadné (ať už jde o autorův záměr, či omyl). Plnou verzi článku najdete pod tímto odkazem.


Pozvánka na seminář o starší češtině

6. 12. 2017

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR zve všechny zájemce na seminář Deverbativní substantiva ve staré češtině, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 13:00 hod. v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Praha 1, Na Florenci 3, vchod ze dvora vpravo). Program semináře je k dispozici zde.


Výsledky grantové soutěže

4. 12. 2017

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2018 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První nese název Staroslověnské dědictví v staré češtině a jeho řešitelkou je Helena Karlíková z brněnského etymologického oddělení, druhý je pojmenován Míšení žánrů, stylů a diskurzů v současné české veřejné komunikaci, jeho řešitelem je Jiří Homoláč z oddělení stylistiky a lingvistiky textu v Praze. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těšíme se na nové poznatky o staré češtině i současné české komunikaci.


Přednáška Slovenština a slovenští rodilí mluvčí pobývající v Česku

1. 12. 2017

Srdečně vás zveme na přednášku Adama Kříže (oddělení jazykové kultury ÚJČ) s názvem Slovenština a slovenští rodilí mluvčí pobývající v Česku. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 13. prosince 2017 od 18:00 v posluchárně č. 300 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.
 


Přednáška: Neologismy jako lingvistický a kulturní fenomén

23. 11. 2017

V úterý 28. 11. od 13:15 promluvila Michaela Lišková v Českých Budějovicích (Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, Branišovská 31a) o neologismech jako lingvistickém a kulturním fenoménu. Přednášející nejprve posluchače uvedla do široké problematiky pojmu/termínu neologismus a následně představila nové lexémy z různých tematických okruhů, např. z oblasti sdílené ekonomiky, gastronomie, popkultury i mnoha dalších.


Přednáška o slovnících a slovníkářství

21. 11. 2017

Ve středu 29. 11. 2017 se v 17:00 v Muzeu T. G. M. (Vysoká 95, Rakovník) uskutečnila přednáška Jany Nové Slovníky a slovníkářství včera a dnes. Pro posluchače bylo připraveno mnoho zajímavého z historie i současnosti českého slovníkářství a slovníků, přednášející je rovněž seznámila se specializovanými příručkami, které přinášejí pozoruhodné informace o naší mateřštině. Nechybělo ani nahlédnutí do lexikografické dílny, kde pod rukama jazykovědců vznikají slovníková hesla.


Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

19. 11. 2017

Právě vyšlo první letošní číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě. Z jeho obsahu doporučujeme vaší pozornosti například článek Lucie Jílkové zabývající se významy a funkcemi slova hele v korpusu DIALOG či příspěvek Kamily Mrázkové, která se ve své práci zaměřila na výraz nebo jako signál sebeopravy v mluvené češtině.


Z Jazykovedného časopisu

19. 11. 2017

V nejnovějším čísle Jazykovedného časopisu najdete kromě dalších zajímavých příspěvků, které zazněly na již 9. ročníku konference Slovko (Bratislava 25.–27. 10. 2017), i text Jany Nové a Hany Mžourkové Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Autorky se v něm zamýšlejí nad problematikou podoby a užívání tematických kvalifikátorů zejména ve vztahu k uživatelům slovníků.