Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Etymologické symposion Brno 2014

6. 1. 2014

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., bude pořádat mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2014; Etymologický výzkum staroslověnštiny z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické.  Konference se uskuteční ve dnech 9.-11. 9. 2014 v Brně.


Den otevřených dveří 7. 11. 2013

11. 10. 2013

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky ve čtvrtek 7. listopadu 2012 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří.

 

Týden vědy a techniky 2012


Mezinárodní konference o angličtině v ekonomických kontextech

29. 7. 2013

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky pořádají ve dnech 21.–23. března 2014 konferenci s názvem English in business and commerce: Interactions and policies. Konference je pořádána v rámci projektu English in Europe: Opportunity or Threat?.


Kolokvium Velká písmena jako problém kodifikace

18. 6. 2013

Oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pořádá 23.–24. září 2013 v sále č. 205 v prostorách AV ČR v Praze 1, Národní 3, kolokvium Velká písmena jako problém kodifikace.

 


Přednáška Markéty Pravdové a Ivany Svobodové

6. 2. 2013

Jazykovědné sdružení ČR Vás zve na přednášku PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D., a PhDr. Ivany Svobodové Psaní velkých písmen – znalosti a postoje uživatelů češtiny, která se koná 28. února 2013 v 17:30 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.


Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference

15. 11. 2012

U příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila se 28.–30. listopadu 2012 koná Gramatika a korpus 2012: 4. mezinárodní konference.


Mezinárodní konference o jazykovém managementu

5. 10. 2012

Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR pořádá 13.–15. září 2013 3. mezinárodní sympozium o jazykovém managementu.

 


Den otevřených dveří 8. 11. 2012

13. 9. 2012

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky ve čtvrtek 8. listopadu od 9 do 15 hodin den otevřených dveří.

 

Týden vědy a techniky 2012


Zasedání Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu

7. 9. 2012

Slovanský jazykový atlas 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pořádá ve dnech 16.–22. září 2012 zasedání Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu při Mezinárodním komitétu slavistů a Mezinárodní pracovní skupiny Slovanského jazykového atlasu.


Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

30. 4. 2012

Srdečně zveme všechny aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií k účasti v kurzu Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, který se uskuteční 11.–13. června 2012 v budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1. Cílem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy je představit účastníkům zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře.