Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Zasedání Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu

7. 9. 2012

Slovanský jazykový atlas 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., pořádá ve dnech 16.–22. září 2012 zasedání Mezinárodní komise Slovanského jazykového atlasu při Mezinárodním komitétu slavistů a Mezinárodní pracovní skupiny Slovanského jazykového atlasu.


Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

30. 4. 2012

Srdečně zveme všechny aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií k účasti v kurzu Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, který se uskuteční 11.–13. června 2012 v budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1. Cílem Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy je představit účastníkům zajímavá témata a poslední trendy v českém jazyce a v české literatuře.


Konference ve Vratislavi

22. 2. 2012

Ústav současného jazyka polského katedry polonistiky Vratislavské Univerzity zve všechny zájemce na mezinárodní interdisciplinární vědeckou konferenci Slovanstvo před dávnými časy a dnes – jazyk, literatura, kultura II, která se koná ve dnech 15.–17. března 2012. Nad konferencí převzal čestný patronát Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.


Přednášky Milana Harvalíka, Roberta Šimůnka a Mileny Šipkové

20. 1. 2012

Na VIII. historickogeografické konferenci Krajina a společnost v geografickém názvosloví, která se koná 25. ledna 2012 ve velké geologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK (Albertov 6, Praha 2), vystoupí PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., s PhDr. Robertem Šimůnkem, Ph.D., (Historický ústav AV ČR) s přednáškou Index českých exonym; Historická exonyma jako kulturněhistorický problém a PhDr. Milena Šipková, CSc., s přednáškou Výzkum a lexikografické zpracování pomístních jmen z území českého národního jazyka.


Rod v jazyce a jazykovědě

28. 11. 2011

Jazykovědné sdružení České republiky si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Rod v jazyce a v jazykovědě, který se koná ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 13 do 17 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. poschodí, místnost č. 206.


Přednáška Kamily Smejkalové

21. 11. 2011

Kruh přátel českého jazyka a Ústav pro jazyk český Vás zvou na přednášku Mgr. Kamily Smejkalové Centrum a periferie morfologického systému substantiv, která se koná 30. listopadu 2011 v 18:00 v místnosti č. 18 na FF UK, Praha 1, nám. Jana Palacha 2.


Přednáška Ilony Janyškové

14. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky 2011 přednášku PhDr. Ilony Janyškové, CSc., Etymologie – disciplína známá i tajemná: jazykové tabu, která se koná ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v 16:00 v Literární kavárně knihkupectví Academia, náměstí Svobody 13, Brno.


Přednáška Markéty Pravdové

13. 10. 2011

Český institut pro franchising Vás zve na přednášku PhDr. Markéty Pravdové, Ph.D. Čeština a globalizace aneb Jazyková poradna pro manažery, která se koná 9. listopadu 2011 v 18:00 v Golem Clubu, Na Perštýně 18, Praha 1.


Přednáška Libuše Čižmárové a Mileny Šipkové

12. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky 2011 přednášku PhDr. Libuše Čižmárové, CSc., a PhDr. Mileny Šipkové, CSc., Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku, která se koná v pondělí 7. listopadu 2011 v 16:00 na Gymnáziu Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2. 


Den otevřených dveří 3. 11. 2011

11. 10. 2011

Ústav pro jazyk český pořádá v rámci Týdne vědy a techniky ve čtvrtek 3. listopadu od 9 do 15 hodin den otevřených dveří.

 

Týden vědy a techniky 2011