Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Přednáška Ondřeje Koupila

26. 5. 2015

Oddělení pro výzkum starší literatury Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Vás zve na přednášku PhDr. Ondřeje Koupila, Ph.D., Constantiova Lima (1667): dílo mnoha stránek, která se koná v rámci Staročeského dýchánku v úterý 2. června 2015 od 17:00 v zasedacím sále ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1.


Akademická příručka českého jazyka dvakrát bestsellerem

15. 5. 2015

Hned dvě ocenění za svou publikaci obdržel na veletrhu Svět knihy 2015 Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Akademická příručka českého jazyka se umístila na prvním místě v kategorii odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé v soutěži Český bestseller. Druhé místo získala v kategorii Cena poroty za výkladový slovník v soutěži Slovník roku 2015 pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů.


Cena nakladatelství Academia

23. 3. 2015

V sedmém ročníku Cen Nakladatelství Academia, které mají za cíl představit veřejnosti kvalitní odbornou a populárně-naučnou literaturu, získala Akademická příručka českého jazyka ocenění za nejprodávanější knihu nakladatelství Academia za rok 2014 s 15 000 prodanými výtisky.


Odešel profesor František Daneš

18. 3. 2015

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 95 let zemřel prof. PhDr. František Daneš, DrSc. (23. července 1919 – 18. března 2015), vůdčí osobnost české lingvistiky druhé poloviny dvacátého století.


Seminář Lexikální varianty

18. 2. 2015

Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny a Elektronický slovník staré češtiny (oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR) pořádají seminář Lexikální varianty – jejich lexikologická podstata a jejich možné lexikografické zachycení (s úvodním referátem Olgy Martincové) v úterý 17. března v 9:30 v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vchod C ze dvora, 3. patro.


Lidové noviny zveřejňují kurzy češtiny

6. 2. 2015

Zcela unikátní vzdělávací kurz Čeština nově od A do Ž vznikl ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR. V celkem třiceti lekcích přinese ucelený přehled pravidel, norem a novinek v užívání českého jazyka. V Lidových novinách bude Čeština nově od A do Ž vycházet denně na speciální stránce a poprvé vyjde v pátek 6. února.


Lexikologicko-lexikografické odpoledne na počest 100. výročí narození Josefa Filipce

1. 1. 2015

Jazykovědné sdružení ČR pořádá připomínku 100. výročí narození vynikajícího českého lingvisty Josefa Filipce. Na tomto lexikologicko-lexikografickém odpoledni zazní přednášky inspirované osobností a dílem tohoto významného badatele v oboru lexikologie, lexikální sémantiky, lexikografie a stylistiky. Setkání se koná 5. února 2015 od 12:30 do 16:30 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.


Diachronní setkání Týnec

27. 11. 2014

Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Vás zve na workshop zaměřený především na problematiku diachronního lingvistického bádání Diachronní setkání Týnec, který se koná ve dnech 3.–5. prosince 2014 v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou, Klusáčkova 2.


Přednáška Heleny Karlíkové

27. 10. 2014

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Vás zve na přednášku PhDr. Heleny Karlíkové, CSc., Co prozrazují česká rčení o historii slov, která se koná v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v úterý 11. listopadu 2014 od 17 hodin v Literární kavárně knihkupectví Academia Brno, náměstí Svobody 13, Brno.


Přednáška Karla Olivy

27. 10. 2014

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Vás zve na přednášku doc. RNDr. Karla Olivy, Dr., Vliv neznamená hrozbu: úvahy o vzájemném obohacování jazyků, která se koná v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR v pátek 7. listopadu 2014 od 10 hodin v divadle otevřených dveří DIOD, Tyršova 12, Jihlava.