Archív aktualit

Přednáška: Nová zjištění o staročeských pramenech

13. 2. 2017

Srdečně vás zveme na přednášku Kateřiny Volekové (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) a Jaroslava Svátka (Ústav českých dějin FF UK) s názvem Nová zjištění o staročeských pramenech. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 1. března 2017 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.


Reportáž o konferenci 100 let Naší řeči

9. 2. 2017

Konference 100 let Naší řeči sice již proběhla, kdo se však lednového jednání nemohl zúčastnit či kdo by si rád připomněl výbornou atmosféru odborného rokování, může zhlédnout právě zveřejněné video, které nalezne zde.


Vesmír: Když instagramista šéruje na síti

20. 1. 2017

Barbora Procházková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/1) věnuje slovní zásobě elektronické komunikace. O tvoření, významu a způsobu užití výrazů obvyklých mezi uživateli sociálních sítí se můžete dočíst zde.


Slovník podkrkonošského nářečí

13. 1. 2017

V roce 2016 vyšel v nakladatelství Academia Slovník podkrkonošského nářečí, první komplexní zpracování nářečního lexika dané oblasti. Jarmila Bachmannová do slovníku zahrnula cca 13,5 tisíc abecedně řazených výrazů typických pro tradiční podkrkonošský dialekt, tedy taková slova a slovní spojení, která ze spisovného jazyka nebo obecné češtiny zpravidla neznáme.


Slovník afixů užívaných v češtině

7. 1. 2017

Slovník afixů užívaných v češtině

V nakladatelství Karolinum právě vychází Slovník afixů užívaných v češtině, slovníkářská práce, jaká zatím nemá předchůdce ani pro češtinu, ani pro jiný slovanský jazyk, a to ani svým předmětem, ani zpracováním podle korpusů. Slovník představuje jednotlivé předpony a přípony, představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům.


Jazyková poradna bude 9.–11. 1. mimo provoz

5. 1. 2017

Oddělení jazykové kultury vás zve na konferenci 100 let časopisu Naše řeč, která se uskuteční v prostorách Akademie věd na Národní 3 v Praze. Z tohoto důvodu bude v době konání konference 9.–11. 1. jazyková poradna mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od čtvrtka 12. 1. Děkujeme za pochopení.


Akademický slovník současné češtiny

4. 1. 2017

Oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ začíná publikovat Akademický slovník současné češtiny. Nový výkladový slovník vzniká od r. 2012 a vychází po více než čtyřiceti letech od vydání Slovníku spisovného jazyka českého. Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Jako první, ve verzi před recenzním řízením, jsou zveřejněna hesla písmene A.


Vesmír: Elementárně o částicích

3. 1. 2017

Barbora Štěpánková v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2016/12) uvádí čtenáře do problematiky částic. O tom, jak se tento slovní druh vymezuje a že do něj kromě známé trojice , kéž, nechť patří i další slova, se můžete dočíst zde.


Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

19. 12. 2016

Osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského

Koncem listopadu roku 2016 vyšel další, už osmnáctý sešit Etymologického slovníku jazyka staroslověnského, obsahující etymologický rozbor hesel začínajících písmeny V a Z (větъ–zakonъ). Slovník jako jediný na světě zpracovává slovní zásobu staroslověnštiny, nejstaršího doloženého slovanského spisovného jazyka.


Konference: Etymologické symposion Brno 2017

7. 12. 2016

Etymologické oddělení ÚJČ pořádá v Brně ve dnech 12.–14. 9. 2017 mezinárodní vědeckou konferenci Etymologické symposion Brno 2017: Etymologický výzkum češtiny: z perspektivy slovanské, indoevropské i obecně lingvistické. Přednášky mají pojednávat o teoretických i praktických aspektech diachronních lingvistických bádání ilustrovaných na materiálu češtiny v kontextu slovanském, indoevropském i obecně lingvistickém. Více informací zde.