Archív aktualit

Beseda o agresi a hádkách v médiích a užívání hovorového jazyka

26. 9. 2011

Oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jazykovědné sdružení České republiky si Vás dovolují pozvat na besedu, kterou uvede prof. dr hab. Zbigniew Kloch (Uniwersytet Warszawski + Instytut Badań Literackich PAN), na téma Agresja i kłótnie w mediach a potoczne zachowania językowe. Beseda s hostem se koná ve středu dne 5. října 2011 v 10:00 v prostorách oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR, 2. patro, Letenská 4, Praha 1.


Sté výročí ÚJČ

1. 6. 2011

Mezinárodní konference Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český) pořádaná Ústavem pro jazyk český AV ČR ke stému výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého (iniciačního pracoviště a bezprostředního předchůdce současného ÚJČ) pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové a předsedy vlády České republiky Petra Nečase se uskutečnila ve dnech 1.–3. června 2011  v Praze, v budově Akademie věd ČR na Národní třídě.