Archív aktualit

Chcete-li dostávat newsletter s aktualitami ÚJČ, zadejte Váš e-mail:

 

Provoz jazykové poradny bude 15. 11. omezen

13. 11. 2018

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve čtvrtek 15. listopadu mimořádně zkrácen, na dotazy budeme odpovídat pouze do 12 hodin. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.
 


Úspěch ÚJČ ve veřejné soutěži Technologické agentury ČR

8. 11. 2018

V první desítce nejúspěšnějších projektů se ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu umístily hned dva projekty, na kterých se bude v roli spoluřešitele podílet Ústav pro jazyk český AV ČR. Jsou to projekty Lexikálně-sémantická databáze češtiny (hlavním uchazečem je Univerzita Karlova) a Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavním uchazečem je Masarykova univerzita). Úspěšným žadatelům gratulujeme.


Týden vědy a techniky AV ČR 2018

6. 11. 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.


Vesmír: Jak vejděříte?

6. 11. 2018

Otázky Jak se máte? Jak se vede? patří k základním frázím společenské konverzace, a proto také k prvním obratům, které se učíme při osvojování cizího jazyka. Znáte však české nářeční Jak vejděříte? Nad významem tohoto obratu i nad významem slovesa vejděřit a dalších souvisejících výrazů se zamýšlí Veronika Vodrážková v jazykovém sloupku v časopise Vesmír (11/2018). Více se dočtete zde.


Odešla doktorka Běla Poštolková

6. 11. 2018

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.


Pozvánka na odborný seminář

5. 11. 2018

Ve čtvrtek 22. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR Soukromá písemná komunikace. Mezi dalšími příspěvky zazní i přednáška O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka, kterou připravili František Martínek a Martina Rybová. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě 3, č. 206, 2. p. Celý program semináře naleznete zde.


Vyšel 59. ročník časopisu Acta onomastica

1. 11. 2018

Aktuální ročník časopisu obsahuje (kromě dalších rubrik) 21 statí. Mimo jiné přináší článek Žanety Dvořákové o lidové etymologii a "hanlivých" příjmeních, příspěvky Martiny Ptáčníkové o spontánním přejmenovávání městských veřejných prostranství a o pražském Václavském náměstí očima nestandardizované urbanonymie nebo stať Pavla Štěpána o změnách českých oikonym v letech 1996–2017. Úplný obsah čísla najdete zde.


Novinky ve Vokabuláři webovém

30. 10. 2018

Oddělení vývoje jazyka nově publikovalo jedenáct elektronických edic starších českých textů: jedná se zejména o vůbec první vydání kompletního přepisu nejstaršího dochovaného rukopisu Staročeského pasionálu z poslední třetiny 14. století. Zveřejněn byl také podrobný popis traktátu Ortographia Bohemica a tzv. náměšťské mluvnice. Vše je dostupné v online aplikaci Vokabulář webový, která zároveň prošla aktualizací.
 


Živa: Jsou organismy invazní, nebo invazivní?

23. 10. 2018

Pod pojmem invaze si většina uživatelů češtiny nepochybně představí násilnou vojenskou akci. Toto slovo a z něj odvozená přídavná jména invazní a invazivní se však ustálily i jako lékařské, přírodovědné a ekologické termíny. „Invaze jsou v nás i kolem nás,“ čteme v anotaci pátého, monotematického čísla časopisu Živa (2018/5). Proto se výrazům invaze, invazní, invazivní věnuje také jazykový koutek Anny Černé.


Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

15. 10. 2018

Ve dnech 22.–24. 10. se bude v Praze konat již sedmý ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Aktivní učitele českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií čeká i letos zajímavý program, který připravili pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Z přednášejících ÚJČ prosloví přednášku o českých příjmeních Žaneta Dvořáková z oddělení onomastiky a přednášku o Etymologickém slovníku jazyka staroslověnského Ilona Janyšková z etymologického oddělení. Podrobnější informace viz zde.