Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše

Milada Homolková – Andrea Svobodová (eds.)

Scriptorium, Praha 2018

 

Francouzský minoritský teolog a univerzitní mistr Mikuláš z Lyry napsal v letech 1322/1323–1331 své největší dílo Postilla litteralis, obsahující výklad doslovného smyslu celé bible. Jeho text se brzy po svém vzniku dočkal velké obliby, byl hojně opisován a později také výběrově překládán do národních jazyků. K nim se řadí i stará čeština, což dosvědčuje rukopis opsaný na sklonku druhého desetiletí 15. století, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše.


Publikace přináší kritickou edici staročeského textu Výkladu doplněnou o lexikální varianty z pěti staročeských biblí. Paralelně k českému znění je otištěn latinský text podle vybraného bohemikálního rukopisu. Edici připravil pětičlenný tým pracovníků oddělení vývoje jazyka ÚJČ: Michal Dragoun, Milada Homolková, Zuzana Lukšová, Andrea Svobodová a Kateřina Voleková. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského písemnictví.
 

2. 2. 2019