Orthographia Bohemica

Kateřina Voleková (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 

Kateřina Voleková připravila pro nakladatelství Akropolis edici latinského traktátu o českém pravopise Orthographia Bohemica, pojednávajícího o užívání diakritik v češtině 15. století. Text je doplněn překladem do češtiny (Ondřej Koupil) a do angličtiny (Marcela Koupilová, David Livingstone). Kniha obsahuje reprodukce středověkého rukopisu, transliterovaný latinský text, bohatě komentovanou normalizovanou edici latinského textu a rejstříky. Poskytuje východisko pro studium tohoto významného svědka promýšlení pravopisných a jazykových otázek v české kultuře 15. století. Úvodní studie (Kateřina Voleková, Michal Dragoun) je ve svazku uveřejněna v plném znění česky a anglicky.
 

Edice vznikla s podporou grantu GA ČR, reg. č. 16-00598S.
 

 

31. 1. 2019