Gramatika česká (1533)

Ondřej Koupil (ed.)
Akropolis, Praha 2019

 

 

V edici Ondřeje Koupila vychází v nakladatelství Akropolis nejstarší mluvnice češtiny (1533), nazývaná podle místa vydání „náměšťská“. Úvodní studie (Petr Voit, Ondřej Koupil), která je ve svazku uveřejněna v plném znění česky a německy, přibližuje souvislosti vydání této gramatiky (překládání Nového zákona podle předlohy Erasma Rotterdamského). Edici s kritickým aparátem doprovází věcný komentář o jazykových a kulturněhistorických reáliích.
 

Edice vznikla s podporou grantu GA ČR, reg. č. 16-00598S.

 

 

31. 1. 2019