O věrnosti překladu

František Štícha

Academia, Praha 2019

 

Kniha se zaměřuje jednak na pojem věrnosti obecně, jednak na jazyk překladu v rámci beletrie, literatury faktu a odborné literatury, soustředí se i na jazyk překladu bible. Autor věnuje pozornost jak místům vysloveně nepřesným, tak překladům obsahově i formálně dokonalým – z hlediska cílového jazyka i z hlediska jejich věrnosti originálu.

3. 5. 2019