Živa: Krajina

Editorial pátého čísla Živy, která právě vychází, je uvozen slovy: bohatost našich vnitřních krajin je přípravou dobré správy našich pozemských krajin. Stejné zaměření jako celé monotematické číslo má i jazykový koutek Anny Černé nazvaný Krajina. Věnuje se různým významům tohoto slova, jeho etymologii, odvozeným výrazům i ustáleným slovním spojením.

15. 10. 2020