Vesmír: Čágo bélo, vesmíráci!

Pozdravy patří mezi kontaktové formule, které zahajují nebo ukončují komunikační akt. Jejich repertoár je relativně stabilní, neznamená to ovšem, že by nevznikaly pozdravy nové (čauky hafky nebo zdárek párek). Novým pozdravům je věnován jazykový sloupek Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2020/10), který si můžete přečíst zde.

6. 10. 2020