Vesmír: Zkusme zavnímat své tělo aneb Jak si dobře zarelaxovat

Slovesa vnímatcítit tvoří pomocí předpony za- dokonavé protějšky zavnímat a zacítit, se kterými se můžeme hojně setkat na lekcích jógy. Zavnímat nebo zacítit můžeme svá chodidla nebo jiné části těla, celé své tělo i mysl. Sémantice těchto sloves je věnován jazykový sloupek Věry Kloudové v časopise Vesmír (2020/3).

5. 3. 2020