Vesmír: K čemu jsou nám asi relativní časy?

Přemýšleli jste někdy, proč je ve vedlejších větách jako Péťa se radoval, že jsou Vánoce přítomný čas, když se přece jedná o minulost? V češtině se totiž na rozdíl třeba od angličtiny, kde v nepřímé řeči platí tzv. časová souslednost, užívají relativní časy a právě tomuto gramatickému jevu je věnován jazykový koutek Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/2).

5. 2. 2020