Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V druhém letošním čísle Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 2) se Simon Smith zabývá tím, jak čeští novináři reprodukují a transformují řeč politiků. Michal Hořejší zkoumá, jak se v diskusích o správě šumavských lesů využívá Klostermannovo literární dílo. Michal Křen a Martina Waclawičová se v diskusně laděném textu zabývají metodologickými otázkami budování korpusů mluveného jazyka. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 5. 2019