Týden vědy a techniky

V době od 6. do 12. listopadu se uskuteční již sedmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky. Jako každý rok se spolu s dalšími institucemi podílí na bohatém programu této akce i Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům stejně jako široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, seminář či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

 

 

 

 

 

Program

 

Veřejné přednášky

 

Neologismy z oblasti gastronomie
Datum a doba konání: pondělí 6. listopadu v 18:00

Místo konání: Literární kavárna Knihkupectví Academia, Václavské nám. 792/34, 110 00  Praha 1

Mgr. Michaela Lišková v přednášce výběrově představí novou slovní zásobu z oblasti gastronomie. Jde např. o názvy pomazánek a dipů (guacamole; hummus), salátů (coleslaw; kimči), dezertů (brownies; cupcake), nápojů (bubble tea; matcha) nebo koření a dochucovadel (garam masala; wasabi). Přejímky pocházejí z mnoha jazyků; jejich grafická ani zvuková podoba často ještě není ustálena, dokončeno není ani zařazení do morfologického systému češtiny.
 

Nářečí českého národního jazyka

Datum a doba konání: úterý 7. listopadu 17:30

Místo konání: Městská knihovna Hodonín, Národní tř. 36, Hodonín
Je všeobecně známo, že poněkud jinak se mluví v Čechách a jinak na Moravě a ve Slezsku. Různě se mluví i v jednotlivých částech Česka. Přednáška PhDr. Martiny Ireinové, Ph.D., a PhDr. Hany Konečné se bude věnovat tradičním teritoriálním dialektům českého národního jazyka, jejich vzniku a rozdělení. Ve výkladu budou představeny jednotlivé nářeční skupiny a podskupiny, jejich hlavní znaky budou doloženy četnými příklady včetně autentických nářečních nahrávek.
 

Etymologický slovník jazyka staroslověnského
Datum a doba konání: čtvrtek 9. listopadu 10:30

Místo konání: Brno, Brno-střed – Veveří, vchod z ulice Resslova, Veveří 967/97
Na přednášce v rámci Dne otevřených dveří ÚJČ AV ČR seznámí účastníky PhDr. Ilona Janyšková, CSc., s etymologickým slovníkem nejstaršího slovanského spisovného jazyka, který vzniká v etymologickém oddělení ÚJČ AV ČR v Brně. Na ukázkách hesel slovníku bude demonstrovat proces vzniku tohoto etymologického lexikálního díla, nastíní způsob práce, etymologické metody a skrze jazykový materiál přiblíží zájemcům život našich předků.

 


Seminář

 

Centrum akademického psaní
Datum a doba konání: čtvrtek 9. listopadu 11:30–13:00

Místo konání: Praha, Praha 1, Hybernská 1000/8
Na semináři v rámci Dne otevřených dveří ÚJČ AV ČR představí Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D., Centrum akademického psaní a jeho činnosti, které se týkají zejména výuky odborného psaní v angličtině. Posluchači si vyslechnou krátkou přednášku k mezikulturním rozdílům v odborném psaní a v následné práci s texty dostanou "ochutnávku" toho, co a jak se v Centru učí. U posluchačů předpokládáme pokročilejší znalost angličtiny, protože celý seminář proběhne v angličtině.
 

 

Přednášky pro školy

 

Jazyková poradna v evropském kontextu
Datum a doba konání: pondělí 6. 11., úterý 7. 11.
Místo konání: Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín, příspěvková organizace

Pracovníci jazykové poradny odpovídají na dotazy už 81 let a o služby poradny je stále velký zájem. V Evropě přitom není jediná. Na svou jazykovou poradnu se mohou obracet i Poláci, Slováci, Němci a další. Do jaké míry se jazykové poradny pomáhající při potížích s mateřským jazykem podobají? Čím se české jazykové poradenství může inspirovat v zahraničí a především v čem by mohl být český přístup přínosný pro zahraničí? Mgr. Barbora Martinkovičová se ve své přednášce pokusí odpovědět nejen na tyto otázky.
 

Čeština, slovníkář a slovník
Datum a doba konání: středa 8. listopadu 10:00
Místo konání: Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51  Klášterec nad Ohří
Mgr. Michaela Lišková v přednášce pro studenty 3. ročníku víceletého gymnázia představí práci současného lexikografa, a to zejména na základě zkušenosti se zpracováním Akademického slovníku současné češtiny.

 

Den otevřených dveří ÚJČ
Doba konání: čtvrtek 9. 11. 2017

Pobočky: Letenská (oddělení jazykové kultury, oddělení stylistiky, Praha 1, Letenská 123/4), Hybernská (kabinet studia jazyků, Praha 1, Hybernská 1000/8), Brno (etymologické oddělení, dialektologické oddělení, Brno-střed – Veveří, vchod z ulice Resslova, Veveří 967/97)

Exkurze po dohodě s příslušnými pracovišti.

 

10. 10. 2017