Odborný pracovník / odborná pracovnice v dialektologickém oddělení

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v dialektologickém oddělení (pracoviště v Brně).

 

 

Předpokládaný profil uchazeče/uchazečky:

  • ukončené magisterské studium v oboru český jazyk (diachronní orientace), nejlépe v kombinaci s dalším jazykem
  • ukončené, popř. probíhající doktorské studium nebo jeho předpokládané zahájení

 

 

Nástup od 1. 1. 2019.


V případě zájmu zašlete přihlášku se strukturovaným životopisem a kontaktními údaji na e-mailovou adresu sipkova@ujc.cas.cz nebo poštou na adresu Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., dialektologické oddělení, Veveří 97, 602 00  Brno, a to nejpozději 26. 11. 2018 do 12 hodin.

Výběrové řízení proběhne v pondělí 3. 12. 2018 v 10 hodin na výše uvedené adrese.

 

 

23. 10. 2018