Zajímavé dotazy

Dotaz:
Vadí mi, že se namísto českého očkovat v poslední době užívá výraz vakcinovat. Není to zbytečné zahlcování češtiny cizími slovy?

 

Odpověď:
Sloveso vakcinovat není v češtině žádnou novinkou. Najdeme je již v Příručním slovníku jazyka českého, který vycházel v letech 1935–1957. V tomto slovníku je slovo vakcinovat označeno jako slangové. Novější Slovník spisovného jazyka českého (vydávaný 1960–1971) uvádí vakcinovat už bez klasifikace pro výrazy stylově nižší, zasazuje je do oblasti medicíny a zvěrolékařství, zároveň doplňuje, že jde o slovo užívané řídce. Nový akademický slovník cizích slov (2005) pak výraz vakcinovat hodnotí jako termín z oblasti medicíny s významem ‚provádět, provést vakcinaci‘ (tj. ‚provádět očkování vakcínou, očkovací látkou‘).

 

Charakter termínu předurčuje, v jakých typech textů bude sloveso vakcinovat primárně užíváno: nahlédneme-li do databáze Českého národního korpusu, která zahrnuje bezmála 700 výskytů tohoto slova (korpus KonText SYN verze 8), je potvrzen předpoklad, že je termín vakcinovat užíván především v úzce odborných textech, publikacích (např. Dětské infekční nemoci) a časopisech (např. Zdravotnické noviny, Vakcinologie, Zemědělec). Zaměříme-li se však na užívání tohoto slova v běžné komunikaci za uplynulý rok, je nárůst jeho frekvence nesporný. (Nový monitorovací korpus online_now, mapující český web, tj. internetovou žurnalistiku, diskuse a sociální sítě od roku 2017 do současnosti, momentálně zachycuje takřka 1400 výskytů slova vakcinovat.) Podobné pronikání odborných výrazů do každodenní komunikace je poměrně běžný jev, který provází určité období společenských změn, k němuž současná pandemie nového koronaviru bezesporu patří.

 

hm 
 

10. 1. 2021