vídrholec

Dotaz:
Můžete mi, prosím, pomoci s vysvětlením ustáleného slovního spojení Fouká tu jako na vídrholci. Je tu zima jako na vídrholci. Nevím ani, jak jej mám správně napsat. Děti se mě ptají, co je to ten vídrholec a já to nevím. Jenom si myslím, že by to mohl být původně
nějaký místní název nějakého kopce, místa, kde bývalo zima, větrno, ale žádný takový kopec neznám. Můžete mi, prosím, pomoci?


Odpověď:
Podle Slovníku spisovného jazyka českého označuje vidrholec/vídrholec (obě podoby jsou možné) ‚osamělé, opuštěné, pusté, zpravidla větrné místo‘. Podle Českého etymologického slovníku Jiřího Rejzka se prý původně jednalo o název lesa na cestě z Českého Brodu do Prahy, který býval skrýší loupežníků. Původ jména je nejasný, pochází zřejmě z němčiny, základem druhé části je výraz Holz (dřevo). Na dnešní význam možná působila i lidová etymologie – asociace se slovy vítr a holý.