Mezi ploty

Dotaz:
Pročítám si jakýsi propagační materiál k festivalu Mezi ploty. S názvem festivalu se tam pracuje, jako by to bylo podstatné jméno v množném čísle, např.: Mezi ploty jsou unikátní festival, který…, Letos na Mezi plotech vystoupí tito přední umělci: …
Chtěl bych se zeptat, zda je to jazykově přípustné. Pokud není, jaký by byl správný postup?


Odpověď:
Gramaticky náležité by bylo pracovat s jménem festivalu jako se 7. pádem s předložkou mezi. Bylo by tedy Letos Mezi ploty vystoupí tito umělci. První Vámi uvedenou větu by však bylo nemožné vytvořit, protože sedmý pád nemůže být v češtině v roli podmětu – bylo by nutné používat opěrné substantivum, např. festival: Festival Mezi ploty je unikátní.
Domníváme se, že zacházení s názvem Mezi ploty jako s 1. pádem v množném čísle vychází z potřeby tento název používat v různých funkcích v rámci věty a že není stylově únosné používat neustále opěrné substantivum festival. Proto doporučujeme být v tomto případě tolerantní.