vyjmenovaná slova

Dotaz:
Můj syn chodí do třetí třídy, kde se učí vyjmenovaná slova. Vzhledem ke zvláštním vyučovacím metodám paní učitelky, se musí kromě vyjmenovaných slov naučit nazpaměť i slova příbuzná. Ke slovu „slynout“ je podle paní učitelky slovo příbuzné „slynulý“. Chtěla bych se zeptat, zda slovo „slynulý“ skutečně existuje, podle slovníku českého jazyka, který mám doma, totiž toto slovo neexistuje. Můj druhý dotaz je na vyjmenovaná slova po f, dnes se učí jako slovo vyjmenované „fyzika“. Zajímalo by mne, zda je to skutečně dnes vyjmenované slovo a zda je jediné po f. Předem děkuji za odpověď.

 
Odpověď:
Sloveso slynout uvádí všechny základní české slovníky (Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého i Příruční slovník jazyka českého), slovo je rovněž uvedeno v Pravidlech českého pravopisu (jako jedno z vyjmenovaných slov). Na druhou stran je tento výraz už v Příručním slovníku (vycházel v l tech 1935–1957) označen jako „knižní“, v nejnovější Slovníku spisovné češtiny je už hodnocen jako „zastaralý“. Frekvence tohoto výrazu v současné češtině je poměrně nízká. Odvozenina slynulý není ve slovnících zachycena, žádné výskyty tohoto přídavného jména jsme nenalezli ani v Českém národním korpusu, ani na internetu. Nelze z toho přímo soudit, že by slovo „ neexistovalo“, je však zřejmé, že je zcela periferní. V rámci výuky vyjmenovaných slov bychom tak doporučovali zůstat pouze u slovesa slynout.
Vyjmenovaná slova po f se standardně nepoužívají, protože po f se y píše pouze v (některých) slovech cizího původu. Jde však o to, položit si otázku, k čemu vlastně memorování vyjmenovaných slov slouží. Pokud přijmeme myšlenku, že jde primárně o to, aby školáci nedělali při psaní chyby, je vcelku vhodné vyjmenovaná slova po f (ale třeba i po c) zavést, respektive na ně alespoň upozornit. Ostatně, setká se běžný český mluvčí častěji se slovy jako fyzika, motocykl, cynik (která ve vyjmenovaných slovech nejsou), anebo spíše se slovy jako vyza, slynout, pýří (která součástí vyjmenovaných slov jsou)?