pekingský – vikinský

Dotaz:
Prosím o vyjasnění, zda je správný tvar vikinský. Moje pochybnost vznikla srovnáním s tvarem pekingský, když obě podstatná jména končí shodně na -ing.

 
Odpověď:
U jmen cizího (severského) původu zakončených na -berg(k), -borg,- burg(k), -burgh, -ing, -inky se při odvozování přídavného jména koncové -g, -gh, -k odsouvá. Např. nymburský, edinburský, helsinský, vikinský, jatvinský atd. Jména, která pocházejí z východních jazyku, představují jiný odvozovací typ a u nich k odsouvání -g nedochází, například pekingský, honkongský apod. Viz též naše internetová jazyková příručka (odkazy v zápatí), sekce Tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných.