Taliban

Dotaz:
Má se psát správně Talibán nebo Taliban?

 
Odpověď:
Pravopis Talibanu/Tálibánu kolísá mezi těmito dvěma verzemi. Arabisté doporučují přímý přepis z arabštiny i s délkami (Tálibán), ale v úzu se prosadila spíše podoba bez délek, patrně převzatá angličtiny a z mezinárodních tiskových agentur (Taliban). Podoba bez délek je výrazně častější a postupně původní český přepis Tálibán téměř vytlačila.