bio řepný cukr

Dotaz:
Prosím o radu, jak psát předponu „bio-“. Vím, že se píše dohromady slovo „biospotřebitel“, „bioprodukty“, „biokvalita“. Jak je to ale s přídavnými jmény jako „bio řepný cukr“ nebo „bio škrobový sirup“?


Odpověď:

Chceme-li pravopisem naznačit, že „značka“ bio patří k názvu celého dvojslovného produktu, nezbývá než psát bio zvlášť. Proti psaní dohromady s přídavným jménem mluví věcná skutečnost: biořepný by znamenalo vyrobený z biořepy, bioškrobový by znamenalo vyrobený z bioškrobu. To však evidentně výrobce nemá namysli – chce velmi pravděpodobně vyjádřit to, že všechny složky, které jsou součástí bio řepného cukru (resp. bio škrobového sirupu) jsou „biologicky čisté“, nejen řepa (resp. nejen škrob). Z věcného hlediska by bylo sice možné psát řepný biocukr, popř. škrobový biosirup (bio by tak vyjadřovalo kvalitu celého výrobku), ale proti tomu stojí slovosledný úzus: Je obvyklé, aby bio stálo v čele celého dvojslovného pojmenování.
K tomu je však třeba ještě dodat, že víceslovných názvů s první složkou bio je výrazně méně než názvů jednoslovných, které píšeme dohromady: biopotraviny, biozátěž, biovýrobce apod.
Vždy by ovšem bylo možno místo zkratkového bio užít opisu, např. výrobek s certifikačním označením bio, zvíře z ekologického chovu, výrobek bez chemických konzervačních přísad apod.