psaní čísel

Dotaz:
Chtěla bych se poradit ohledně slovního vypsání částky 85.135.000 Kč. Mám správně uvedeno slovy: Osmdesátpětmilionůstotřicetpěttisíc korun českých? Minulý týden nás lektor semináře „Úprava písemností“ upozorňoval na psaní velkých počátečních písmen u částek vypisovaných slovně. Tak teď nevím, která varianta je správně.


Odpověď:

Číslovky vyšších číselných řádů píšeme dohromady pouze v malém počtu specifických případů (např. na pokladních složenkách), a to z bezpečnostních důvodů. Všude jinde bychom měli psát osmdesát pět milionů sto třicet pět tisíc korun českých. Pro psaní velkého písmene zde není žádný důvod, dokonce by to bylo i proti obecným zásadám pro psaní velkých písmen. Mrzí nás, že Vám lektor podal mylné informace. Naše tazatele se snažíme varovat před obdobnými školeními a kurzy s tematikou obchodní/úřední korespondence a českého jazyka, které vedou lektoři bez odpovídajícího lingvistického vzdělání.