pour féliciter

Dotaz:
Zajímalo by mne, odkdy a proč se vlastně používá na novoročních přáních v Čechách „pour féliciter“ nebo zkratka „p. f.“. Výraz pochází z francouzštiny, ale ani ve Francii není příliš používán.

Odpověď:
Zjistit, odkdy se určitý výraz začal v češtině užívat, není vždy jednoduché. To platí i o spojení pour féliciter (francouzsky ,pro štěstí’). Pokud jde o slovníkové příručky, první, která ho uvádí, je Slovník spisovné češtiny z roku 1978 (v seznamu zkratek). Celé spojení se užívá zřídka, rozšířená je pouze jeho zkratka p. f. nebo P. F. Určitě mnoho lidí ani neví, co vlastně toto spojení původně znamenalo, berou ho jako značku, jako něco, co je synonymní s přáním: šťastný nový rok.