muštelka

Dotaz:
V Krkonošské pohádce se vyskytlo pojmenování pro zvíře „muštelka“. Můžete prosím vysvětlit význam toho slova. Z děje vyplynulo, že je to možná vydra nebo bobr či něco podobného. Zřejmě jde o výraz z krkonošského nářečí, u nás v Brdech se nepoužívá.


Odpověď:

Slovo muštelka se poprvé objevilo až v Krkonošské pohádce. Není to žádný zoologický termín, nýbrž jazykový konstrukt, který byl inspirován latinským jménem Mustela sibirica (norek sibiřský), též Kolonocus sibiricus (kolonok). Latinský název Mustela označuje celý rod šelem z čeledi lasicovitých, kunovitých. Z našich lasic je nejhojnější lasice kolčava (Mustela nivalis). V kožešnictví má význam lasice hranostaj, lasice čínská (čínský norek) a lasice japonská (japonský norek). Označení muštelka se v češtině vžilo natolik, že se jím běžně pojmenovávají různé lasicovité šelmy.