neb, neboť, nebo

Dotaz:
Máme nejasnost v užívání slova „neb“, které se vyskytuje ve dvou variantách. Jedna varianta je použití slova neb jako zkráceného tvaru neboť. Druhá varianta je použití (dá se nalézt ve staročeštině) tohoto slova ve smyslu spojky nebo. Nevíme, co je správně a co ne.


Odpověď:

Výraz neb se používá jako zkrácená podoba obou spojek – nebo i neboť. Původně se totiž jednalo o jediné slovo. Základní tvar byl nebo v platnosti příčinné spojky a z něho vzniklo jednak kratší neb (jako z tamo vzniklo tam) a tvar rozšířený příklonným -ť a –ti, tzn. neboť a neboti. Všechny čtyři tvary – neb, nebo, neboti, neboť – měly ve staré češtině platnost příčinné spojky. Postupně se tvary nebo a neboť významově odlišily, ale zkrácenou, knižní podobu neb můžeme použít pro obě slova. Viz např. Slovník spisovného jazyka českého.