tartas

Dotaz:
Je slovo tartas výraz krajový, nebo patří do hovorové češtiny? A jaký je jeho přesný význam?


Odpověď:
Slovo tartas hodnotí Slovník spisovného jazyka českého jako poněkud zastaralý oblastní a expresivní výraz s významem: hluk, rámus, vřava; např. vypuknout v tartas (z díla I. Herrmanna).