INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝZKUM A VÝUKU ČEŠTINY

(projekt MŠMT VZ09005)

Uživatelsky univerzální rozcestník s kombinovanými vyhledávači a průhledy

 

1. Bibliografe
Lingvistické bibliografické přehledy
Bibliografie české lingvistiky
 

2. Časopisy (odborné bohemistické časopisy)
Naše řeč
Slovo a slovesnost
hledání v časopisech ÚJČ
 

3. Archiv (lístkový lexikální archiv)
Lexikální archiv
 

4. Mluvnice
Mluvnice češtiny

Frekvence slov 1961
 

5. Slovníky (hlavní výkladové slovníky češtiny)
Česko-německý slovník F. Š. Kotta
Příruční slovník jazyka českého
Slovník spisovného jazyka českého
další slovníky + LEXIKO
 

6. Jazyková příručka
Internetová jazyková příručka

 

7. Závěrečná zpráva o projektu
Závěrečná zpráva