Na co se nás ptáte

Dotaz:
Prosím o radu. Ve stanovách Burzy cenných papírů se hovoří o mezitímní účetní uzávěrce (viz např. článek 46 – Účetní uzávěrka: Řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztrát předloží burzovní komora k přezkoumání dozorčí radě a k ověření auditorovi). V Pravidlech ani ve slovníku jsem slovo mezitímní nenašla, je text v pořádku?


Odpověď:
Výraz mezitímní je zachycen ve Slovníku spisovného jazyka českého (SSJČ) jako synonymum slov zatímní, prozatímní, předběžný (poslední dvě se užívají běžně). Podle slovníku se výraz uplatňuje v odborných textech, např. v účetnictví (mezitímní kalkulace, rozvaha); v právních textech (mezitímní opatření, rozsudek). Tomu odpovídají i nepočetné doklady v Českém národním korpusu: mezitímní účetní uzávěrka, mezitímní rozhodčí nález, mezitímní verdikt rozhodčího senátu, mezitímní rozsudek.
Nejde tedy o výraz nesprávný, ale zřídka užívaný a vázaný jen na určitý typ textu.
V SSJČ a Příručním slovníku jazyka českého je u slova mezitímní uveden ještě i řídce užívaný význam ‚mezi něčím jsoucí‘. Jeho užití ilustruje příklad z textu J. Nerudy: Rozbije se tržiště od Dunaje až do vnitřního města, všemi mezitímními ulicemi a náměstími.

Více zde

Vesmír: Jak se roztopí čokoláda (a jiné nářeční lahůdky)

Jana Nová se v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2015/11) zaměřila na „falešné přátele“ v českých dialektech. O tom, že výrazy podlaha, zchudnout nebo sodovka mohou znamenat něco úplně jiného, než jste čekali, se dočtete zde.

23. 11. 2015

Veleslavínův slovník vyšel v kritické edici

Nakladatelství Academia vydalo jeden ze stěžejních slovníků humanistické lexikografie – Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína.  První vydání vyšlo ve veleslavínské tiskárně v Praze v roce 1598. O kritickou novodobou edici se zasloužili Alena M. Černá a Boris Lehečka z oddělení vývoje jazyka ÚJČ ve spolupráci s Alenou Hadravovou, Kateřinou Pořízkovou a Tilmanem Bergerem.

21. 11. 2015

Přednáška: Dobrodružství dialektologie

Srdečně zveme na přednášku PhDr. Stanislavy Kloferové, CSc., s názvem Dobrodružství dialektologie. Pořádá ji Jazykovědné sdružení a uskuteční se 19. listopadu 2015 od 17:30 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

16. 11. 2015

Do Elektronického slovníku staré češtiny přibyla hesla od písmene K

Elektronický slovník staré češtiny se dnes díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o hesla začínající písmenem K. Vyhledávání ve slovníku je dostupné v rámci Vokabuláře webového.

13. 11. 2015

Den s Ústavem pro jazyk český na výstavě v Národním muzeu

Ve středu 11. listopadu bude v prostorách výstavy Dějiny – národ – dějiny probíhat Den s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR. Jak Češi čtou přejatá slova? Jak se psaly mluvnice češtiny před několika staletími? A na co se uživatelé češtiny často ptají? Dozvíte se při návštěvě Nové budovy Národního muzea.

10. 11. 2015

Přednáška: Latinsko-české slovníky ve středověké škole

Srdečně zveme na přednášku Mgr. Kateřiny Volekové z oddělení vývoje jazyka ÚJČ s názvem Latinsko-české slovníky ve středověké škole. Pořádá ji Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 11. listopadu 2015 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

10. 11. 2015

Archív aktualit