Na co se nás ptáte

Dotaz:
Již delší dobu mám s kolegou spor o tvar množného čísla slova převzatého z angličtiny. Jedná se o hot dog. Kolega tvrdí, že množné číslo je hot dogi s měkkým i na konci a to z toho důvodu, že vlastně „dog“ je anglicky pes a psi mají na konci taky měkké i. Já se přikláním k tomu, že je to neživotné podstatné jméno, skloňující se podle vzoru „hrad“. Tudíž hot dogy.

 
Odpověď:
Ačkoliv Nový akademický slovník cizích slov uvádí pouze nesklonnou podobu, v praxi se spojení hot dog běžně skloňuje podle vzoru hrad. V expresivně laděných projevech se sice setkáme i s koncovkami životnými (dal jsem si hot doga), za základní bychom je však nepovažovali. Pokud bychom – zcela hypoteticky – chtěli použít životnou koncovku v 1. pádu množného čísla, daný tvar by zněl hot dogové, v žádném případě však ne hot dogi (stejně jako neříkáme naši kolegi, čeští biologi, severští vikingi apod.).
Více zde

Přednáška: K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století

Na přednášce K jazyku korespondence 2. poloviny 17. století na příkladu dopisů poddaných zbirožského panství, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Blanka Nedvědová zvažovat, co nám mohou prozradit dopisy poddaných. Čí slova čteme? Žadatelů, nebo písařů? Přednáška se koná ve čtvrtek 5. 4. od 17:30 v místnosti č. 300 v budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Anotace přednášky je dostupná zde.

21. 3. 2018

Z časopisu Studie z aplikované lingvistiky

V nejnovějším čísle časopisu Studie z aplikované lingvistiky najdete kromě dalších zajímavých příspěvků i text Elišky Zaepernickové a Martina Havlíka Prozodické aspekty reprodukované řeči v konverzačních příbězích. Autoři studie analyzují data z českých rozhovorů za pomoci kombinace metod interakční sociolingvistiky, konverzační analýzy a interakční analýzy prozodie. Uvedený text i celý obsah časopisu naleznete pod tímto odkazem.

20. 3. 2018

Věda kolem nás: Kouzla a čáry v českých nářečích

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná českému názvosloví spojenému s kouzelnickými a čarodějnickými praktikami a osobami tyto praktiky provozujícími. Autorka Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně čerpala zejména z Dotazníku pro výzkum českých nářečí, jenž byl podkladem pro Český jazykový atlas, a z Archivu lidového jazyka, souboru cca 1,5 milionu excerpt, v současnosti digitalizovaných a průběžně doplňovaných o další materiály. Celý text je dostupný zde.

18. 3. 2018

Vesmír: Co mají společného vdolek a frgál?

Položíme-li někomu tuto otázku, odpověď bude ovlivněná tím, co si člověk pod slovy vdolekfrgál představí a z jakého regionu pochází. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2018/3) společně nahlédneme do kuchyně, kde se mohou připravovat různé druhy pečiva nebo pokrmu označované těmito výrazy. Více se dočtete zde.

9. 3. 2018

Elektronická edice tříjazyčného nomenklátoru Daniela Adama z Veleslavína

Prostřednictvím Vokabuláře webového byla zveřejněna elektronická edice slovníku Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens, který na základě slovníku holandského učence Hadriana Iunia Nomenclator omnium rerum propria nomina variis linguis explicata indicans adaptoval, o českou jazykovou složku rozšířil a posléze ve své tiskárně roku 1586 vydal Daniel Adam z Veleslavína.

5. 3. 2018

Hesla s náslovím M v ESSČ

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla zapojena hesla s náslovím M. Slovník se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o cca 2 200 nových hesel, která na rozdíl od předcházejících zapojených částí abecedy prošla sémantickou redakcí. Sémantickou redakci hesel provedla Irena Fuková. Vyhledávat ve slovníku je možné na této adrese.

2. 3. 2018

Archív aktualit