Na co se nás ptáte

Dotaz:
Už léta mi vrtá hlavou, jak mohlo vzniknout rčení „dělat něco ostošest“. Nebo „o sto šest“ ? Nevíte náhodou? Nikde se mi to nepodařilo zjistit. Proč zrovna 106?

Odpověď:
Otázka původu fráze o sto šest byla řešena již v roce 1937 v časopise Naše řeč (s. 282): „ ...otiskujeme zajímavou zprávu, kterou nám o původu rčení ‚o sto šest‘ podal pan řídící učitel v. v. Ladislav Malý z Příbramě, ovšem s nutnou výhradou stran její konečné platnosti: ‚R. 1880 jsem se přel s přítelem K., že děvče, do jehož očí jsem se zadíval, nikdy nezíská. Kolega se se mnou vsadil, že do sv. Jana Nepomuckého bude ta dívka jeho. Měl na to času od 29. ledna do 15. května, tedy celých sto šest dní. To jsme si často připomínali rčením, že jde ‚o sto šest‘, a některý z kolegů je brzo zanesl do vtipů Humoristických listů. Odtud se pak rychle rozšířilo do obecného usu třebas tehdy nikdo nechápal první a vlastní význam těchto slov. Dnes je to rčení všeobecně známé.‘ Ověří-li se tato zpráva pana říd. uč. Malého, poskytne velmi řídký a vzácný příklad, jak se rčení běžné toliko jednotlivci může rozšířiti po celém území jazyka.“
Vysvětlení p. učitele Malého však stále zůstává nepotvrzenou verzí. Publikace S. Kovářové Proč se říká 222x (Alda, 2000) nabízí další možné vysvětlení: „Podle jiného názoru však toto rčení vzniklo z výrazu ‚být s to‘ (= moci) a došlo k tomu následovně: říkávalo se totiž ‚pijme pivo, kdo s to jest‘, což prý někdo žertem pozměnil tak, aby zůstal zachován rým, na ‚pijme pivo o sto šest‘.“
Obecně je u většiny frazémů velmi těžké dohledat způsob, jakým vznikly, jelikož se jedná o přenesená pojmenování. Spojení o sto šest mohlo být zvoleno z rytmických a zvukomalebných důvodů, nepopíráme ale, že zde mohla být ve hře jiná, např. významová hlediska.
Více zde

Provoz jazykové poradny bude 15. 11. omezen

Upozorňujeme, že provoz telefonické jazykové poradny bude ve čtvrtek 15. listopadu mimořádně zkrácen, na dotazy budeme odpovídat pouze do 12 hodin. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.
 

13. 11. 2018

Úspěch ÚJČ ve veřejné soutěži Technologické agentury ČR

V první desítce nejúspěšnějších projektů se ve 2. veřejné soutěži programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu umístily hned dva projekty, na kterých se bude v roli spoluřešitele podílet Ústav pro jazyk český AV ČR. Jsou to projekty Lexikálně-sémantická databáze češtiny (hlavním uchazečem je Univerzita Karlova) a Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk (hlavním uchazečem je Masarykova univerzita). Úspěšným žadatelům gratulujeme.

8. 11. 2018

Týden vědy a techniky AV ČR 2018

Osmnáctý ročník největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR se bude konat ve dnech 5.–11. 11. 2018. Jeho hlavním tématem je 100 let založení Československé republiky. Do bohatého programu festivalu se tradičně zapojí také Ústav pro jazyk český AV ČR. Studentům i široké veřejnosti nabízíme zajímavé přednášky, exkurze či možnost osobního setkání v rámci dne otevřených dveří. Vstup na všechny akce je zdarma, v některých případech však doporučujeme rezervaci. Celý program TVT 2018 naleznete zde, akce pořádané ÚJČ níže.

6. 11. 2018

Vesmír: Jak vejděříte?

Otázky Jak se máte? Jak se vede? patří k základním frázím společenské konverzace, a proto také k prvním obratům, které se učíme při osvojování cizího jazyka. Znáte však české nářeční Jak vejděříte? Nad významem tohoto obratu i nad významem slovesa vejděřit a dalších souvisejících výrazů se zamýšlí Veronika Vodrážková v jazykovém sloupku v časopise Vesmír (11/2018). Více se dočtete zde.

6. 11. 2018

Odešla doktorka Běla Poštolková

S hlubokou lítostí oznamujeme, že ve věku 86 let zemřela PhDr. Běla Poštolková, CSc., (16. března 1932 – 31. října 2018) lingvistka, bohemistka, lexikografka, specialistka na zpracování a výklad terminologické složky slovní zásoby, která působila v Ústavu pro jazyk český téměř třicet let, od roku 1962.

6. 11. 2018

Pozvánka na odborný seminář

Ve čtvrtek 22. 11. se od 13:30 uskuteční odborný seminář Jazykovědného sdružení ČR Soukromá písemná komunikace. Mezi dalšími příspěvky zazní i přednáška O partikulizaci v dopisech Karla Havlíčka, kterou připravili František Martínek a Martina Rybová. Zájemci jsou srdečně vítáni v budově AV ČR na Národní třídě 3, č. 206, 2. p. Celý program semináře naleznete zde.

5. 11. 2018

Archív aktualit