Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěl bych vás poprosit o radu se skloňováním číslovky následující po desetinném čísle, tedy zda psát 3,4 milionu nebo 3,4 milionů nebo dokonce 3,4 miliony. Instinktivně se domnívám, že je správně 3,4 milionu, protože se jedná o „tři celé čtyři desetiny milionu“, ale v žádné gramatice jsem nebyl s to najít příslušné pravidlo.
Potřeboval bych odpověď podepřít nějakým gramatickým pravidlem.


Odpověď:
Není se co divit, že jste vysvětlení tohoto problému v žádné gramatice nenašel – jedná se totiž o jednu z oblastí, které jsou dosud popsány jen zcela minimálně.
Jazyková poradna ÚJČ AV ČR za základní v takových případech považuje to skloňování, které vychází z „plně čtené“ podoby desetinného čísla, tj. v tomto případě tři celé čtyři desetiny. Čteme-li totiž tři celé čtyři desetiny, musí následovat podoba milionu. Za méně formální a stylově nižší pak považujeme možnosti 3,4 milionů (u slova milion se zachovává 2. pád, ale dává se do množného čísla, protože se jedná o vyšší počet než „jedna“) a  3,4 miliony (shoda podle posledního členu – čtyři miliony). Ve stylově vyšších, oficiálních projevech bychom se však těmto variantám radili vyhnout.
Více zde

Další konkurs do oddělení vývoje jazyka

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Náplň práce: Lexikografické zpracování staročeské slovní zásoby. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání bohemistického směru, příp. magisterské studium před dokončením. Úvazek: do 1,0. Místo práce: Praha. Nástup: Únor 2016.

21. 1. 2016

Konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Náplň práce: Jazykový výzkum textů psaných/tištěných starou a střední češtinou, příprava elektronických edic těchto textů. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání bohemistického směru, příp. magisterské studium před dokončením. Úvazek: do 1,0. Místo práce: Praha. Nástup: Únor 2016.

15. 1. 2016

Vesmír: Pozor na tuniské datle!

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/1) věnuje pojmenováním mláďat. O možných úskalích při volbě vhodného názvu mláděte se dočtete zde.

13. 1. 2016

Edice Věda kolem nás

V rámci ediční řady nakladatelství Academia Věda kolem nás vyšly v roce 2015 už tři svazky od autorek z ÚJČ, a to od Markéty Pravdové z oddělení jazykové kultury Jazyková poradna (svazek č. 18) a Jak se mluví mezi živly (svazek č. 30) a od Martiny Ireinové a Hany Konečné z dialektologického oddělení Nářečí dříve a nyní: Český jazykový atlas (svazek č. 37).

19. 12. 2015

Vesmír: Blansko malátně doklopýtalo k drtivé porážce a Ondřej Synek si dovesloval pro stříbro

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2015/12) zaměřila na slovesa tvořená předponou do- v textech sportovní publicistiky. O jejich významech a užití se můžete dočíst zde.

19. 12. 2015

Přerušení telefonického provozu jazykové poradny v závěru roku

Od 23. 12. do 31. 12. bude telefonický provoz jazykové poradny ÚJČ přerušen. K běžnému režimu se poradna vrátí v pondělí 4. 1. 2016. Děkujeme za pochopení.

18. 12. 2015

Archív aktualit