Na co se nás ptáte

Dotaz:
Mohu používat v množném čísle slovo „časomíra“ – synonymum pro hodinky nebo časoměřič?

Odpověď:
Slova časomíra ve významu „zařízení k měření času“ je možno užít v množném čísle, stejně jako můžeme užít v množném čísle slova zařízení. Lze prodávat různá zařízení, tedy i různé časomíry. Jde o poměrně nový, frekventovaný význam tohoto slova, starší slovníky uvádějí jen synonyma časoměřič nebo časoměr. Z kontextu by ovšem mělo být vždy jasné, kdy jde o zařízení/přístroj a kdy jde o druhý význam slova časomíra, totiž o dějový význam „měření času“ (např. ve spojení člověk pověřený časomírou).

Více zde

Naše řeč je stoletá

Dnes je tomu sto let, co vyšlo první číslo nejstaršího bohemistického časopisu Naše řeč. Více se o její minulosti i budoucnosti dočtete i v úvodním slovu k právě vyšlému novému číslu 5/2016, které je věnováno jazykové kultuře. Redakce a oddělení jazykové kultury ÚJČ chystají Naší řeči k narozeninám konferenci 100 let Naší řeči, jejíž program najdete zde.

1. 12. 2016

Brožura o jménech naší vlasti

V rámci ediční řady nakladatelství Academia Věda kolem nás vyšla publikace s názvem Jak se jmenuje naše vlast, jejíž autorkou je Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ. Brožura pojednává především o jednoslovných jménech naší vlasti, a to od dob Československa po současnost. Stručně shrnuje peripetie a kontroverze spojené s těmito jmény v dobách minulých a podrobněji se zaměřuje na jednoslovná jména užívaná v době nedávné a v současnosti nejen v češtině, ale i v cizích jazycích.

15. 11. 2016

Vesmír: Rozezvučený slovník

Veronika Vodrážková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/11) věnuje slovesům zvuku (bučet, cvakat, cinkat). Nejen o tom, jak nesnadné může být ve slovníkové definici co nejvěrněji přiblížit zvuky zvířat i věcí, se dočtete zde.

15. 11. 2016

Vokabuláři webovému je dnes deset let

Soubor zdrojů k poznávání vývoje češtiny, Vokabulář webový, dnes slaví deset let od svého spuštění. Oddělení vývoje jazyka ÚJČ patří dík za veškerou péči, kterou mu věnuje, uživatelům pak přání snadného nacházení informací o historických podobách českého jazyka.

14. 11. 2016

Seminář ke slovotvorbě ve starší češtině

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá seminář Deverbativní substantiva ve starší češtině – otázky a problémy, který se uskuteční v úterý 22. listopadu 2016 od 13:30 v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Program s anotacemi je ke stažení zde.

8. 11. 2016

Přednáška: Persvaze, manipulace, reklama

Kamila Mrázková z oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Persvaze, manipulace, reklama. Koná se ve středu 9. listopadu 2016 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

7. 11. 2016

Archív aktualit