Na co se nás ptáte

Dotaz:
Při čtení článku jsem narazil na pro mě neznámé slovo, o kterém jsem jak na internetu, tak ve slovníku nemohl nic najit. Můžete mi prosím pomoci a poradit mi co slovo sepsul znamená? Bude to něco ve smyslu kritizoval, ale jaký přesně má význam, to netuším.


Odpověď:
Význam slova sepsul jste odhadl správně. Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971) i  Pravidla českého pravopisu uvádějí toto expresivní nespisovné slovo s předponou ze-: zepsout; varianta sepsout se podle slovníku užívala dříve; zachycuje ji Příruční slovník jazyka českého (1935–1957).
Slovo má význam:
1. (důkladně) vyhubovat, vyčinit někomu; zkritizovat, ztrhat, pohanit (důstojník vojáka namístě zepsul; noviny film zepsuly); zavrhnout (zepsout všechno staré);
2. pokazit, překazit, zmařit, zkazit (zepsout někomu život, štěstí).
Přestože příručky dnes doporučují psát zepsout, je varianta sepsout stále užívána. V dokladech z databází psaného jazyka Českého národního korpusu jsou dokonce podoby sepsul (sepsula, sepsuli) výrazně frekventovanější než podoby se z-.
Více zde

Vesmír: Facelift rozjasňuje tvář a dává jí příjemně optimistický výraz

Michaela Lišková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/5) věnuje slovníkové exemplifikaci. Při volbě příkladů do slovníku je třeba postupovat uvážlivě: v lexikonu se totiž nejen uchovává bohatství jazyka, ale zrcadlí se v něm i národní a kulturní identita. Více zde.

20. 5. 2016

Přednáška: Čas v jazyce a ve slovníku

Zveme na přednášku Michaely Liškové z oddělení současné lexikologie a lexikografie ÚJČ s názvem Čas v jazyce a ve slovníku, která se bude konat v rámci vědecké kavárny na Veletrhu vědy 2016, a to 20. května 2016 od 11:00 ve veletržním areálu v pražských Letňanech.

16. 5. 2016

Vyšla Stylistika mluvené a psané češtiny

Pracovníci oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ ve spolupráci se svými kolegy z pražských vysokých škol připravili pro nakladatelství Academia novou Stylistiku mluvené a psané češtiny. Monografie doplňuje dosavadní výzkumy stylu českých textů a staví na nejnovějším materiálu. Stylistické dění spojuje se sférami komunikace běžné, institucionální, odborné, učební, mediální, reklamní a literární. Kniha je určena především lingvistům, studentům a profesionálním uživatelům češtiny, díky analýzám bohatého materiálu však může oslovit i širší okruh čtenářů.

13. 5. 2016

Nová kniha o dějinách češtiny a českých dějinách

Bohumil Vykypěl z etymologického oddělení ÚJČ vydal v Mnichově novou knihu Perspektiven auf die Geschichte des Tschechischen und die tschechische Geschichte. Srovnává v ní některé aspekty dějin keltských a slovanských jazyků, zejména češtiny. Očima funkčně-strukturní pražské školy se dívá na dílo starší české gramatografie a pojednává o staré češtině v zrcadle jazykového kontaktu. Píše o kulturních aspektech díla Viléma Mathesia a o osudech české jazykovědy za komunismu a nakonec se opatrně dotýká i smyslu českých dějin a postavení české kultury v Evropě.

13. 5. 2016

Naše řeč 2/2016 právě vyšla

Právě vyšlo nové číslo Naší řeči. Vaší pozornosti doporučujeme zejména článek Pavly Kochové a Zdeňky Opavské, který komplexně představuje koncepci připravovaného Akademického slovníku současné češtiny. Zpracování názvů pekařských a cukrářských výrobků v tomto slovníku pak rozebírá text Barbory Procházkové. V budoucnu bude Naše řeč přinášet i další články zaměřené na různé dílčí oblasti práce lexikografů ÚJČ a uvítá i diskusní příspěvky, které budou na koncepci slovníku obecně i na konkrétní představené problémy reagovat. Rubriku článků uzavírá v novém čísle Jan Volín a Pavel Šturm představením výzkumu řečového rytmu.

9. 5. 2016

Edice Veleslavínova Nomenclatoru získala ocenění v soutěži Slovník roku 2016

Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína, na jehož kritické edici se podíleli mimo jiné pracovníci ÚJČ Alena M. Černá a Boris Lehečka, získal v soutěži Slovník roku 2016 třetí cenu poroty za překladový slovník. Editorům i Danielu Adamovi z Veleslavína gratulujeme. Výsledky soutěže zde, více o slovníku zde.

27. 4. 2016

Archív aktualit