Zajímavé dotazy

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jak se v češtině správně označuje muž, který vykonává zaměstnání zdravotní sestry. Lze použít spojení zdravotní bratr?

 

Odpověď:

Z jazykového hlediska užívání tohoto spojení nic nebrání, avšak v praxi je jeho použití zatím omezeno na neformální komunikaci. V oficiálních textech se dosud operuje pouze s označením sestra (s případnými přívlastky jako zdravotní, vrchní atd.), a to jak pro ženy, tak pro muže. Vychází to pochopitelně z historie, kdy uvedené povolání zastávaly výlučně ženy. Dnes však mužů v jejich řadách výrazně přibývá, takže mluvčí logicky cítí potřebu onu skutečnost vyjádřit. A nejde pouze o jednoznačné určení pohlaví zdravotního personálu, ale i o odstranění gramatických obtíží (například ve větě Zdravotní sestra podal pacientovi léky.). Jednoduché přechýlení sestra–bratr se v tomto světle jeví jako nejpřirozenější řešení, je průhledné a jednoznačné, takže pokud by ho přijaly příslušné orgány, bez výhrad bychom ho doporučili i pro oficiální komunikaci. Dodejme ještě, že se někdy pro nedostatek dalších pojmenování užívá také ošetřovatel; ten však v plné míře nepostihuje význam spojení zdravotní sestra, a proto ho pro oficiální komunikaci doporučit nelze.


av

Více zde

Z Časopisu pro moderní filologii

Ve druhém letošním čísle Časopisu pro moderní filologii najdete článek Martina Havlíka Módní a nezbytné anglicismy ve vztahu k sociálním oblastem a k jejich výslovnosti a pravopisu, dále studii Sylvy Nzimby nazvanou Současný vývoj sémantiky prefixu pro- a recenzi Martina Šemelíka na knihu Hacknutá čeština 2.0. Obsah celého čísla je k dispozici zde.

15. 7. 2019

Publikace o spisovné češtině a jazykové kultuře

Vyšel sborník Spisovná čeština a jazyková kultura 2018 (ed. Ondřej Bláha), který obsahuje příspěvky ze stejnojmenné konference konané na FF Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 18. a 19. října 2018. Na pořádání konference se podílel i Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF Univerzity Karlovy v Praze.

15. 7. 2019

Živa: Červená

Společným prvkem slovních spojení červený seznam, červená kniha, červená knihovna, čtvrť červených luceren, skončit v červených číslech, táhne se jako červená nit, červený kohout je přítomnost jedné z nejvýraznějších barev – červené. A protože etymologické slovníky poukazují i na možnou spojitost názvu měsíců června a července s touto barvou, je jí věnován jazykový koutek Anny Černé v červnovém čísle Živy (2019/3).

24. 6. 2019

Ocenění pro Sdružení moravských pracovišť AV ČR

V rámci oslav 100 let existence Masarykovy univerzity byla Sdružení moravských pracovišť AV ČR udělena pamětní medaile, kterou 13. 6. převzal místopředseda sdružení doc. Radomír Vlček. Ocenění bylo navrženo Filozofickou fakultou MU a zdůvodněno dlouhodobou spoluprací zejména s pracovišti Ústavu pro jazyk český, Ústavu pro českou literaturu, Ústavu dějin umění, Historického ústavu, Archeologického ústavu, Psychologického ústavu a Etnologického ústavu.

23. 6. 2019

Vyšlo 19. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

V 19. čísle časopisu Korpus – gramatika – axiologie Ondřej Bláha sleduje gramatická specifika a vývojovou dynamiku českých iterativ. Alena M. Černá analyzuje osm českých textů založených na Albrantově koňském lékařství. Tématem článku Leny Ivančové je systém hodnocení a kategorizace zvukových charakteristik akusticko-auditivních komunikátů na pozadí sedmi univerzálních binárních opozic. (Informace k dalším textům naleznete zde.)

21. 6. 2019

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.
 

21. 6. 2019

Archív aktualit