Zajímavé dotazy

Dotaz:
Goldmanova cena (přesně Goldman Environmental Prize), udělovaná od roku 1990, je v oblasti životního prostředí považována za nejprestižnější ocenění, a proto se jí přezdívá ekologická NOBELOVKA. Jaké počáteční písmeno v tomto slově píšeme?

 

Odpověď:
Zkráceniny tohoto typu jsou poměrně hojné, jedná se o univerbizaci víceslovného názvu, např. Václavské náměstí – Václavák, náměstí Jiřího z Poděbrad – Jiřák, náměstí Svobody – Svoboďák, Masarykovo nádraží – Masaryčka, Nuselský most – Nuselák, Jižní Město – Již(ň)ák, Eiffelova věž – Eiffelovka. Protože jednoslovné neoficiální označení tvoří pozměněná propriální složka oficiálního názvu, píšeme takovéto nespisovné zkráceniny s velkým počátečním písmenem.

 

Analogicky bychom tedy psali Nobelova cena – Nobelovka. V praxi se však nespisovné jednoslovné označení Nobelovy ceny často objevuje s malým písmenem (nobelovka). Přestože jde o podobu nesystémovou, vzhledem k její neoficiálnosti lze i tuto variantu považovat za přijatelnou. Připomínáme, že ve formálních projevech je užití těchto univerbátů pochopitelně nevhodné.


 

Více zde

Přednáška o jazykovém poradenství

Barbora Martinkovičová (oddělení jazykové kultury) vystoupí 20. května v Českém centru Mnichov. Ve své přednášce nazvané O jazykové poradně a dalších zdrojích informací o českém jazyce se vedle problematiky jazykového poradenství zaměří na představení jazykových příruček a dalších zdrojů, z nichž je možné získávat informace o českém jazyce. Účastníci akce si ve workshopové části budou moci na vlastní kůži vyzkoušet roli poradenského pracovníka. Přednáška s workshopem jsou určeny studentům jazykových kurzů v Českém centru Mnichov.

14. 5. 2019

Akademická příručka českého jazyka podruhé

V nakladatelství Academia vyšlo druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Knihu edičně připravily Markéta Pravdová a Ivana Svobodová. Podkladem druhého vydání se opět stala výkladová část Internetové jazykové příručky, která byla spuštěna v dubnu 2008 a od té doby je neustále upravována a rozšiřována. Nově byly do knihy zařazeny například kapitoly o výslovnosti a přechylování.

13. 5. 2019

Dvojčíslo Naší řeči o lexikografii

Právě vyšlo dvojčíslo časopisu Naše řeč věnované metalexikografii. Mezi deseti články najdete texty, které se zabývají úskalími výkladu významu konkrétních slov, orientovaností na uživatele slovníků, otázkami přípravy slovníků starších vývojových etap češtiny nebo dalšími tématy, jako jsou propria, terminologie, excerpce neologismů nebo vztah jedno- a vícejazyčné lexikografie. Číslo doplňují mj. tři důkladné recenze Kapitol z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Obsah celého čísla je k dispozici zde.

9. 5. 2019

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Na konci března vyšlo první letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 80, 2019, č. 1). John D. Bengtson se v něm věnuje hypotetické příbuznosti mezi baskičtinou a severokavkazskými jazyky, Michal Místecký, Radek Čech a Petr Plecháč píší o hledání jednotky libozvučnosti pomocí matematických modelů a Martin Šemelík s Michaelou Liškovou popisují úskalí lexikografického zpracování tabuových slov. Celý obsah čísla naleznete zde.

7. 5. 2019

Vyšel výbor z díla Světly Čmejrkové

Nakladatelství Lidové noviny právě vydalo knihu Jazyk a dialog. Za sjednocující koncept tohoto výboru z díla Světly Čmejrkové lze pokládat dialog a dialogičnost. V jedenácti oddílech jsou zařazeny články a studie věnované teoretické reflexi této problematiky, ale také tématům nejaktuálnějším, jako je jazyk, styl, dialog v současných médiích, reklamě, elektronické komunikaci, v textech vědeckých či uměleckých (L. Vaculík, M. Urban); problematika genderová; nebo sociolingvistický pohled na dorozumívání s Ukrajinci či volyňskými Čechy.

 

6. 5. 2019

Vesmír: Babky a babičky pro mlsné jazýčky

Slovní zásoba nářečí českého jazyka je velmi bohatá a často i překvapivá. O tom svědčí například slova bába, babkababička, která kromě příbuzné, matky jednoho z rodičů, označují v nářečí také různé sladké i slané pokrmy. Těmto pojmenováním je věnován jazykový sloupek Petry Přadkové v časopise Vesmír (2019/5).

6. 5. 2019

Archív aktualit