Na co se nás ptáte

Dotaz:
Dovoluji si Vás požádat o radu. Jak správně psát přejaté anglické výrazy jako house party, techno party, house music, techno music, acid techno music a jak k nim tvořit tvary množného čísla?


Odpověď:
Předmětem kodifikace je pouze samohlásková délka ve slově party, příručky uvádějí variantu s krátkým a. Z uvedených sousloví je v příručkách zachycen jen výraz technoparty / techno party (Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2). Slovní tvar techno se objevuje jak v roli první části složeniny (technofestival, technofanda, technomanie atd), tak ve formě nesklonného přídavného jména (techno rádio, techno scéna, techno festival). Jak je patrné z příkladů ve Slovníku neologizmů, způsob zápisu variuje i u jednoho typu spojení: technofestivaltechno festival, technoklubtechno klub atd. Výraz techno music / technomusic lze podle uvedeného slovníku nahradit částečným překladem techno hudba / technohudba. Obtížněji už však budeme nahrazovat méně časté spojení house music výrazem house hudba či acid techno music spojením acid techno hudba.
Všechny uvedené výrazy se v současném úzu objevují výrazně častěji v dvouslovné podobě, techno party spíše než technoparty, house party spíše než houseparty (pouze podobu hausparty bychom z hlediska současné normy odmítli), house music spíše než housemusic atd. Chcete-li tedy při zacházení s těmito výrazy postupovat jednotně, doporučujeme je v souladu s převažující tendencí psát zvlášť.
V množném čísle je nejvhodnější podržet nesklonný tvar jednotného čísla (ta techno party).
Více zde

Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nakladatelství Academia právě vydalo monografii Kláry Dvořákové s názvem Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Publikace vychází z podrobného rozboru více než sedmdesáti komplimentových sekvencí v nahrávkách soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

11. 7. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

28. 6. 2017

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní a v pořadí již patnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Hoffmannová se zde zabývá korpusovým zkoumáním reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech, Jan Chromý a Radek Čech v diskusi o podstatě a limitech korpusového výzkumu odpovídají na kritickou reakci Františka Štíchy na jejich články z Naší řeči a Lucie Jílková se zaměřuje na významy a funkce výrazu tak v současných mediálních mluvených rozhovorech. V posledním příspěvku naleznete přehled struktury a obsahu nové podoby korpusu ORAL. Redukovaný obsah čísla je uveden zde.

26. 6. 2017

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. 6. 2017

Druhá letošní Naše řeč právě vyšla

Nové číslo časopisu Naše řeč přináší analýzu zápisu samohláskové délky v tisku z 16. století od Veroniky Böhmové, pojednání Zuzany Hlubinkové o nářečních slovesech s významovým odstínem úsilnosti či vyšší intenzity a rozbor jazykových specifik prozaických děl Jaroslava Hutky z pera Františka Štíchy. K tomu dvě recenze, dvě zprávy a drobnost Petra Nejedlého o slovu sluníčkář – vše najdete zde.

19. 6. 2017

Vesmír: Paraziti ve vyjadřování

V jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/6) se Vít Michalec zabývá rozšířeným fenoménem parazitních slov. Setkáváme se s nimi dennodenně, častokrát nás při poslechu cizích promluv rozčílí, ale zpravidla je sami používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jaké z těchto slov dnes zapleveluje komunikaci, se dočtete zde.

15. 6. 2017

Archív aktualit