Zajímavé dotazy

Dotaz:
Jak mám nazvat hudebníka, který zajišťuje hudební doprovod? Mohu mu říkat akompanista?

 

Odpověď:
Přestože se na internetu původem anglický výraz akompanista ojediněle vyskytuje, o zaužívané pojmenování nejde. České výkladové slovníky (například Slovník spisovného jazyka českého) nabízejí pro člověka, který doprovází sólistu nebo soubor na nějaký hudební nástroj (obvykle se jedná o klavír), pojmenování doprovázeč. Jeho užívání potvrzuje i nezanedbatelný počet výskytů v databázi Českého národního korpusu, např.: Stylově i technicky adekvátním doprovázečem je klavírista John Lenehan, George Mráz se za oceánem stal vyhledávaným doprovázečem jazzových hvězd ap.

 

hm 
 

Více zde

Z Časopisu pro moderní filologii

V novém čísle Časopisu pro moderní filologii (1/102) najdeme mezi příspěvky také studii Martina Šemelíka věnující se problematice zpracování slovotvorných elementů v překladovém slovníku s důrazem na lexikografii německo-českou a německo-ruskou a recenzi Jakuba Slámy zabývající se knihou Dirka Geeraertse Teorie lexikální sémantiky. Oba texty jsou dostupné zde.

9. 7. 2020

Z časopisu Slavia

Ve 2. sešitu Slavie za rok 2020 (ročník 89) najdeme mezi příspěvky zaměřenými na cyrilometodějskou problematiku, staroslověnštinu a církevní slovanštinu také studii Ilony Janyškové věnující se sémantice staroslověnského pozorЪ a pojednání Víta Bočka o románských výpůjčkách ve staroslověnštině, které se rovněž zabývá otázkou možných paleoslovenismů románského původu ve staré češtině.

7. 7. 2020

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo další číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie (21/2020). Vít Michalec a Jana Nová představili postup tvorby hesláře vznikajícího Akademického slovníku současné češtiny. Článek Martina Šemelíka je věnován kontaktovým formulím z perspektivy česko-německého jazykového srovnání. Josef Štěpán zobecnil některé strukturní charakteristiky složitého souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět. Slovotvorné stavbě českých jmen živočichů je věnován článek Františka Štíchy.

7. 7. 2020

Věda kolem nás: Slovanský jazykový atlas

V edici Věda kolem nás právě vyšla publikace věnovaná projektu Slovanský jazykový atlas, do něhož jsou od počátku zapojeni i čeští dialektologové. Autorka Petra Přadková z dialektologického oddělení ÚJČ v Brně, která se projektu také účastní, přibližuje v propagační brožuře jeho vznik, vývoj a práci na nových svazcích Atlasu. Verzi PDF ke stažení naleznete zde.

3. 7. 2020

Živa: Už zase karanténa

Červnový sloupek Anny Černé v časopise Živa (3/2020) je věnován slovu, které jsme nejspíš v uplynulých týdnech slyšeli mnohonásobně víckrát než za celý svůj předchozí život – karanténě. Vedle výkladu historie původu tohoto označení a ukázek dobových dokladů užití je prostor věnován i některým z okazionalismů, jichž se v období koronavirové karantény objevilo velké množství.

18. 6. 2020

Monografie o české reflexivní deagentní konstrukci

Ve Vydavatelství FF UK vyšla monografie Jiřího Perglera s názvem Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu, jejímž tématem je historický vývoj tzv. reflexivní deagentní konstrukce (tj. struktur typu staví se dům). První část knihy zasazuje dosavadní poznatky o této konstrukci do kontextu literatury typologické i obecně teoretické, ve druhé části je pak představen materiálový výzkum užívání zkoumané konstrukce v českých textech z 15.–17. století.

17. 6. 2020

Archív aktualit