Zajímavé dotazy

Dotaz:
Slyšela jsem, že pokud je slovo kolo užito ve významu ,bicykl‘, je správný tvar 6. pádu množného čísla kolách a u ostatních významů tvar kolech. Je to pravda?

 

Odpověď:
Třebaže se tvar kolách, a to v naprosté většině tehdy, jestliže je výraz kolo užit právě ve významu ,bicykl‘, v úzu občas vyskytuje, není kodifikován. Podstatné jméno kolo se zcela pravidelně skloňuje podle vzoru „město“, a proto je náležitý pouze tvar kolech, a to bez ohledu na to, zda jde o jízdní kolo, kolo od auta, kolo na vodě, závodní okruh či část utkání. Koncovka -ách se uplatňuje pouze u zdrobněliny kolečko, 6. p. množného čísla zní kolečkách.

 

is
 

Více zde

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Ve dnech 14.–16. října 2019 proběhne 8. ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy, kterou pořádá Ústav pro jazyk český AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR. Cílem kurzu je představit zajímavá témata a aktuální poznatky z různých oblastí českého jazyka a české literatury, jež mohou být využity ve středoškolské praxi. Program kurzu naleznete zde.

13. 9. 2019

Vesmír: Je to dobrý?

Prostřednictvím této často užívané fráze se dostáváme do prostředí mluveného jazyka a nářečí češtiny. V jazykovém koutku Hany Goláňové pro časopis Vesmír (2019/9) nahlédneme do frazeologie českých dialektů, kde je slovo dobrý součástí ustálených spojení vztahujících se např. k člověku. Více se dočtete zde.

2. 9. 2019

Živa: Jan Evangelista Purkyně

Nejstarší stále vycházející český přírodovědecký časopis Živa, soustřeďující se na popularizaci biologie, založil v roce 1853 Jan Evangelista Purkyně, od jehož úmrtí uplynulo letos v červenci 150 let. K příspěvkům věnovaným památce tohoto výjimečného člověka ve 4. čísle Živy se připojuje i jazykový koutek Anny Černé. Ke jménu Purkyně mají totiž co říct nejenom biologové, fyziologové, lékaři..., ale i jazykovědci.

27. 8. 2019

Mezinárodní konference o sociolingvistice v Praze

Byla zveřejněna výzva k zasílání příspěvků na Třetí mezinárodní konferenci o sociolingvistice, jež se uskuteční 26.–28. srpna 2020 v Praze. Hlavními tématy konference budou diverzita, nová média a jazykový management. Lhůta pro zasílání příspěvků končí 31. října 2019. Konferenci společně pořádají Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

23. 8. 2019

Vyšla Naše řeč 3/2019

Ve třetím letošním čísle Naší řeči naleznete tři články a jednu drobnost. Úvodní text Michaely Křivancové se zabývá metodikou analýzy a klasifikace frazeologických jednotek, příspěvek Kristýny Kovářové je věnován problematice onomastické lexikografie, článek V. Musilové a V. Novákové je zaměřen na identifikaci autora uměleckého textu. Barbora Martinkovičková ve své drobnosti analyzuje slovo puzzle z ortoepické perspektivy. Celý obsah čísla najdete zde.

15. 8. 2019

Vesmír: Není bublina jako bublina

Slovo bublina se v současné češtině užívá ve více významech. Bubliny jsou mýdlové, vyfukují se ze žvýkaček nebo se objevují v komiksech. Věty Kdy splaskne realitní bublina? nebo Žije ve své vlastní bublině dokládají nová užití tohoto slova. Sémantice slova bublina je věnován jazykový sloupek Magdaleny Kroupové v časopise Vesmír (2019/7), který si můžete přečíst zde.

19. 7. 2019

Archív aktualit