Na co se nás ptáte

Dotaz:
Vážení, mám dotaz. V dnešních novinách Dnes je velký nadpis: „Zatkli fotbalového bossa Starku“. Teď mám problém se slovem „bossa“. Je to správně? Mně příjde, že by mělo být zatkli bosse. Děkuji za objasnění.

 
Odpověď:
Titulek je v pořádku, přestože je tvar bossa možná pro mnohé uživatele překvapivý. Nový akademický slovník cizích slov (Academia 2005) u podstatného jména boss uvádí skloňování podle vzoru „pán“ (bossa) i „muž“ (bosse), ale starší vydání tohoto slovníku (Akademický slovník cizích slov, Academia 1995, 2001) má u výrazu boss jen tvrdé skloňování – 2. pád bossa.
Přechod k měkkému vzoru je dán uživatelským územ, v praxi je podoba bosse četnější (přestože bychom ji před několika lety v souladu s dřívějším vydáním slovníku hodnotili jako chybnou). Působí zde analogie s vlastními jmény zakončenými na -s, která se v dnešní češtině skloňují převážně podle vzoru „muž“, původně však podle vzoru „pán“; proto ve starších textech vídáme ve 2. pádě tvary Aloisa, Felixa apod., v současných textech jen Aloise, Felixe, Karase, Hlinomaze apod.
Více zde

Nová kniha o výslovnosti spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vyšla monografie Veroniky Štěpánové Vývoj kodifikace české výslovnosti. Kniha se zaměřuje na problematiku výslovnosti spisovné češtiny, zabývá se prvními snahami o zachycení ortoepických pravidel, přípravami kodifikačních příruček v ÚJČ a shrnuje nejnovější vývoj v oblasti výzkumů české spisovné výslovnosti.

23. 1. 2019

Nová publikace o českých nářečích

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla kniha Život ve slovech, slova v životě. Procházka labyrintem českých nářečí. Autorský kolektiv pracovníků dialektologického oddělení ÚJČ v publikaci představuje slova, která v sobě nesou odraz dávné historie a vypovídají o tom, jak lidé dříve žili, jak uvažovali, jak pociťovali, prožívali a vůbec vnímali svět okolo sebe. V labyrintu nářečí můžeme sledovat, jak silné jsou vazby mezi zanikajícím světem našich předků a světem současným.

21. 1. 2019

Vesmír: (B)obří skandály

Slova jako máslogate, diplomkagate či babišgate označují různé skandály a aféry. Podávají svědectví o aktuálním společenském dění, ale také ilustrují, jak se slovotvorné komponenty cizího původu (např. -gate) mohou prostřednictvím přejímek dostat do češtiny a následně se uchytit. Více se dočtete ve sloupku Jakuba Slámy v časopise Vesmír (2019/1).

8. 1. 2019

Vyšlo 18. číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

V aktuálním čísle časopisu Alena M. Černá analyzuje anonymní český překlad latinského spisu Eucharia Rösslina Jr. Zahrádka ruoženná z pol. 16. stol. z hlediska slovní zásoby vztahující se k porodnictví. Petr Mareš porovnává dopisy Karla Havlíčka napsané během jeho pobytu v Rusku se souborem Obrazy z Rus. Mechanismy reflexivního infinitivu v češtině představuje ve svém příspěvku Aleš Půda. Tématem článku Luboše Veselého je pravopis pádových forem osobního zájmena(mě/mně) a otázka tzv. jazykové správnosti.

31. 12. 2018

Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

V novém čísle časopisu Nová čeština doma a ve světě najdete mimo jiné studii Ireny Fukové Deverbativa se sufixy -tva a -tba ve vývojovém pohledu a pojednání Veroniky Štěpánové nazvané Adaptační principy výslovnosti anglicismů v češtině z pohledu konceptu centra a periferie. Celý obsah čísla je k dispozici zde.
 

18. 12. 2018

Živa: Barevný koutek

Josef Jungmann zachytil barvu holubičkovou, oblakovou pihawou, obrázky v Živě využívají mj. magentucyan. Tématem jazykového koutku Anny Černé v prosincovém čísle Živy (6/2018) jsou barvy. Vedle etymologie a šesti významů substantiva barva je pozornost věnována i různým významům adjektiva barevný, bohatství předponových odvozenin ze slovesa barvit a obrazným vyjádřením jako vyspat se do růžova, být zelený závistí, bílý jako stěna, modré z nebe apod.

18. 12. 2018

Archív aktualit