Ústav pro jazyk český, v. v. i. - Ústav pro jazyk český, v. v. i.

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 
 
Adolf Patera (1839–1912) Alexandr Stich (1934–2003) Bohuslav Balbin (1961–1688) 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gif 100let-roky.gifDaniel Adam z Veleslavina 100let-rokyxxx.gif 100let-rokyxx.gif 100let-rokyx.gifKarel-Ignac-Tham_1763_1816.jpgMartin-Hattala_1821_1903.jpgPavel_Eisner_1889_1958.jpgVaclav-Hanka_1791_1861.jpgVaclav-Machek_1894_1965.jpgVaclav_Ertl_1875_1929.jpgVilem-Mathesius_1882_1945.jpg Vladimir-Smilauer_1895_1983.jpg Zikmund-Hruby-z-Jeleni-1497_1554.jpg Zdeněk Tyl (1913-2008)cmejrkova-svetla.jpghavlova-eva.jpgfilipec-josef.jpgkopecnyfrantisek.jpgAdolf Erhart (1926–2003)Dokulil-Milos.jpg

 

Korpus - gramatika - axiologie

ISSN: 1804-137X

Reg. č. / Reg. Nr.: MK ČR E 19146KGAzobalky

 

Poslání časopisu zde / Mission of the journal here
Datum vzniku časopisu / Journal’s date of birth: VIII. 2010
Periodicita: Vychází dvakrát ročně. / Periodicity: Two issues per year.
Charakter: recenzovaný vědecký neimpaktovaný časopis / Character: peer-reviewed scientific journal without IF
Časopis je od r. 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
 

Redakční rada / Advisory board

Tilman Berger (Tübingen) – Neil Bermel (Sheffield) – Václav Cvrček (Praha) – František Čermák (Praha) – Francois Esvan (Napoli) – Mirjam Fried (Praha) – Markus Giger (Basel) – Andrej Izotov (Moskva) – Marek Konopka (Mannheim) – Susan Kresin (Los Angeles) – Markéta Lopatková (Praha) – Christian Mair (Freiburg) – Jana Ondráková (Hradec Králové) – Slavomír Ondrejovič (Bratislava) – Klára Osolsobě (Brno) – Karel Pala (Brno) – Josef Šimandl (Praha) – František Štícha (Praha)
 
Pokyny pro autory zde / Instructions for authors here
 
Recenzní řízení / Peer review
Anonymizovaný text článku (původní vědecké stati nebo přehledové studie) je předán dvěma recenzentům z téže vědní oblasti, avšak z pracoviště odlišného od pracoviště autora. Recenzent může doporučit zveřejnění článku, úpravu článku, nebo navrhnout jeho odmítnutí. Pokud dojde k rozporu v hodnocení dvou recenzentů, je zadáno vypracování třetího posudku za podmínek uvedených výše.
Recenzní posudky jsou předány autorovi, přičemž je dodržen princip dvojí anonymity – recenzenti neznají autora a autor nezná recenzenty. Pokud recenzent doporučí úpravu článku a autor připomínky akceptuje, je recenzentovi předán upravený text k novému posouzení.
O konečném obsahu konkrétního čísla časopisu rozhoduje na základě recenzního řízení redakční rada.
  
Redakce / Editorial Board
Vedoucí redaktor / Editor:  František Štícha (Praha) – zástupce vedoucího redaktora / Associate Editor: Miloslav Vondráček (Hradec Králové) – výkonný redaktor / Assistant Editor: Jana Bílková (Hradec Králové)
 

Objednávky a distribuce časopisu: redakce / Orders and distribution: editor's office

Cena jednoho výtisku:  60 Kč + poštovné / Price of one issue: 11EUR / 15 USD (incl. fees)

Formulář objednávky zde / Order form here

 

Adresa redakce / Address of editor‘s office

Korpus – gramatika – axiologie

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, KČJL, 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
kga@ujc.cas.cz
 
Tisk/Print: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové
 
Vydavatel/Publisher
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, IČ: 62690094, adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
a/and
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., IČ: 68378092, adresa: Letenská 4, 118 51 Praha 1
  
Redukovaný obsah aktuálního čísla
 
Redukované obsahy starších čísel

 

Soupis obsahu vyšlých číslel v citačním formátu zde.