Na co se nás ptáte

Dotaz:
Nikde se mi nepodařilo dohledat, jestli se může použít místo „závodního auta“ slovo „závodnička“. Závodnička se používá u hraček nebo různých napodobenin závodního auta, ale je možné použít toto zkrácení i u normálního auta? Zpravidla vyplývá-li to z kontextu a závodní auto se již předtím v textu zmiňuje. Jak by se dalo slovo závodnička zařadit? Jako hovorový výraz?

 
Odpověď :
Výraz závodnička neuvádí žádná z jazykových příruček, které má poradna k dispozici, a to ani slovníky neologismů. V databázi Českého národního korpusu je sice zaznamenáno několik málo výskytů tohoto výrazu ve smyslu „dětská hračka, model závodního auta…“, nejsme si však jisti, zda lze závodničku hodnotit jako zaužívaný výraz, tedy z významového hlediska srozumitelný většině mluvčích. Je nutné rovněž uvážit riziko záměny s homonymní zdrobnělinou závodnička (= malá závodnice). Patrně ukáže až čas, zda se závodnička zařadí mezi běžně užívané výrazy, v současné době ji nelze hodnotit jako výraz spisovný, zařadili bychom jej mezi slova slangová. Na základě uvedených skutečností by bylo patrně dosti nešťastné slovem závodnička označovat rovněž závodní auta (běžné velikosti).
Více zde

Jazyková poradna bude 15. 9. a 29. 9. mimo provoz

Upozorňujeme, že v pátek 15. 9. a stejně tak o dva týdny později, tedy 29. 9., bude jazyková poradna mimo provoz. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu, v pracovní dny v době 10–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

10. 9. 2017

Vesmír: Broukem nebo mandelinkou?

Martina Holcová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/9) věnuje přeneseným pojmenováním dopravních prostředků. Zaměřuje se na výrazy převzaté z oblasti hmyzí říše. Jak vypadá vozidlo brouk, zřejmě víte. Ale možná by vás zajímalo, ve kterém městě je možné svézt se mandelinkou a kde se k tomuto účelu využívá housenka. Můžete se o tom dočíst zde.

9. 9. 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V třetím čísle Slova a slovesnosti (roč. 78, 2017, č. 3) zkoumají Jaroslav David a Jana Davidová Glogarová ideologickou hodnotu a agitační funkci vlastních jmen v sovětské společnosti. Lucia Dančišinová zjišťuje, jaká slovesa preferují studenti anglistiky při uvozování citátů a parafrází z odborné literatury. Alena Macurová se zamýšlí nad současným stavem výzkumu stylu na pozadí knihy Stylistika mluvené a psané češtiny. Jiří Homoláč a Kamila Mrázková hodnotí nové uvedení kritické analýzy diskurzu do českého prostředí. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

31. 8. 2017

Nová kniha: Literární onomastika

Monografie Literární onomastika s podtitulem Antroponyma (vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) si klade za cíl komplexní představení dosavadních teoretických a metodologických přístupů k literárním vlastním jménům a především rozšíření poznatků o literárních antroponymech. Autorka Žaneta Dvořáková se ve svém výzkumu opírá o metodologicko-teoretické výsledky bádání, k nimž domácí i zahraniční literární onomastika ve svém vývoji dospěla, zároveň vychází z nejnovějších poznatků obecné onomastické teorie.

28. 8. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

27. 8. 2017

Vyšel nový SEB – Názvy pro věk a věčnost

Právě vyšel 21. svazek ediční řady Studia etymologica Brunensia. Jeho obsahem je disertační práce Evy Havlové (1929–2010) z roku 1963 Názvy pro věk a věčnost v indoevropských jazycích. Po výboru textů vydaném v rámci 14. svazku téže řady se tak čtenáři dostává do rukou další práce této přední české etymoložky, žákyně Václava Machka, jejíž vědecká činnost byla celý život spojena s brněnským etymologickým oddělením. Editory tohoto svazku jsou Vít Boček a Žofie Šarapatková.

11. 8. 2017

Archív aktualit