Zajímavé dotazy

Dotaz:

Pracuji v reklamní agentuře a vymysleli jsme si nové slovo, jenže si nejsme jisti, jak ho zapsat. Toto slovo je krasozimnění/krasozimění a má ve čtenářích vyvolávat pěkný pocit ze zimy, kdy si například užívají pohled z okna, jak venku padá sníh apod.

 

Odpověď:
Výraz krasozimnění není odvozen od podstatného jména zima, ale od hypotetického slovesa krasozimnit (srov. např. se slovesem vyletnit). Toto sloveso ve svém základu obsahuje skupinu -mn-, proto podle obecných slovotvorných pravidel považujeme za náležitou variantu s -mně-, tedy krasozimnění.

 

bm  

Více zde

Výsledky grantové soutěže

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2021 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První je Relevance jazykových zkoušek pro získání trvalého pobytu v životních drahách cizinců ze zemí mimo Evropskou unii žijících v České republice a jeho řešitelkou je Tamah Sherman z oddělení stylistiky a sociolingvistiky; řešitelem druhého projektu s názvem Výstavba českých folklorních písňových textů z přelomu 18. a 19. století je Petr Nejedlý z oddělení vývoje jazyka. Úspěšným žadatelům gratulujeme.

2. 12. 2020

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V novém čísle Slova a slovesnosti (roč. 81, 2020, č. 4) zkoumají Václava Kettnerová a Markéta Lopatková způsoby vyjadřování vzájemnosti v současné češtině. Tereza Hejdová a Miloslava Vajdlová se zabývají deverbativností a deadjektivností ve staré a střední češtině. František Tůma zkoumá recepci knihy o jazykové interakci mezi českými a slovenskými lingvisty. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

30. 11. 2020

Monografie o raných Slovanech

V heidelberském nakladatelství Winter vyšla publikace New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic: Contact and Migrations, na jejíž přípravě se jako spolueditor a autor jednoho z textů podílel Vít Boček z etymologického oddělení ÚJČ. Svazek obsahuje příspěvky lingvistů, archeologů a historiků věnující se otázce šíření slovanského jazyka, etnicity a hmotné kultury v raně středověké Evropě. Interpretace této expanze se přitom liší v závislosti na dílčím geografickém a politickém kontextu.

26. 11. 2020

Nové stáže Otevřené vědy

V rámci projektu Otevřená věda nabízí Ústav pro jazyk český AV ČR studentům středních škol dvě stáže. Do konce listopadu se mohou přihlásit na stáž zaměřenou na nářeční výzkum k dr. Martě Šimečkové z oddělení dialektologie nebo na fonetickou stáž k dr. Veronice Štěpánové z oddělení jazykové kultury. Více informací zde.

5. 11. 2020

Přes Haferník hladoletem k hubkaři

Dialektologické oddělení ÚJČ se zabývá nejen zkoumáním tradičních nářečí, ale i běžnou mluvou. V přednášce konané 6. 11. 2020 v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR seznámí Martina Ireinová a Hana Konečná studenty FF MU s činností oddělení a představí jeho jednotlivé projekty: jazykové atlasy, slovníky, připravovanou nářeční gramatiku, knižní publikace a další. Zastaví se u některých zajímavých nářečních slov a pomístních jmen, výklad doplní zvukovými nahrávkami autentických nářečních promluv.

4. 11. 2020

Vesmír: O úskalích kondicionálu

Je správně Prosíme vás, aby jste se přezouvali, nebo Prosíme vás, abyste se přezouvali? O správných a nesprávných tvarech podmiňovacího způsobu neboli kondicionálu, o tom, kde se v češtině vzal, a o dalších zajímavostech týkajících se tohoto slovesného způsobu se dočtete v jazykovém sloupku Marty Koutové v časopise Vesmír (2020/11).

4. 11. 2020

Archív aktualit