Na co se nás ptáte

Dotaz:
Jak se stavíte k výslovnosti např. názvu firmy T-Mobile, který se mezi českými mluvčími zabydlel v anglické formě (stejně jako Google), zatímco například HVB Bank se zčásti vyslovuje česky (iniciály) a zčásti anglicky (slovo „bank“)? Nyní přišla na trh další telekomunikační společnost O2, kterou Češi zpravidla vyslovují jako „ó dva“, firma ale spíše trvá na výslovnosti anglické. Kloníte se tedy k názoru počešťovat tyto výrazy, nebo ponechat anglickou výslovnost?

 
Odpověď:
Nejprve je třeba vyjasnit, v jakých typech komunikátů by se měla značka vyslovovat podle angličtiny. Pokud jde o oficiální komunikaci, např. v médiích, je patrně současné společenské klima vůči anglické výslovnosti tolerantní a současné mediální prostředí jí zřejmě vyjde vstříc, ačkoli pro ni kromě respektu původní výslovnosti není v českém prostředí žádný jiný důvod. Co se týče schopnosti pojmenovat (označit) danou firmu, není anglická výslovnost v ničem ani lepší, ani horší. Jediný rozdíl je v tom, že v některých sociálních skupinách je pociťována jako znak čehosi „vyššího“. Požadavky podobného typu budou od ekonomických subjektů vznášeny tím vehementněji, čím ochotněji je bude česká veřejnost přijímat. A jazyk neoficiální (nespisovné) komunikace s ní nakonec stejně naloží po svém.
Více zde

Vesmír: Brufenujete?

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/3) věnuje slovesům odvozeným od názvů obchodních značek. Co mají společného například slova brufenovat, googlovat, luxovat, rolbovat a youtubovat se můžete dočíst zde.

15. 3. 2017

Přednáška: Nepublikova(tel)né postřehy

Na přednášce Nepublikova(tel)né postřehy, pořádané Jazykovědným sdružením, bude Jan Králík zvažovat, odkud a kam (asi) kráčí kvantitativní lingvistika, neboť primární zjištění spíše jen ilustrují, sekundární zjištění se obtížně interpretují. Přednáška se koná ve čtvrtek 23. 3. od 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

15. 3. 2017

Přednáška: Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci

Josef Šimandl z oddělení gramatiky ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Projekt Slovníku afixů užívaných v češtině – pokus o bilanci. Koná se ve středu 15. března 2017 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

10. 3. 2017

Přednáška: Lingvistická systematizace dat a jazykové poradenství

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku Martina Proška s názvem Lingvistická systematizace dat a jazykové poradenství, v níž na názorných příkladech představí, jak by měla systematizace dat z jazykových dotazů adresovaných jazykové poradně ÚJČ konkrétně přispět k empirickému poznání stavu jazyka, jeho užívání a postojové problematiky. Přednášku pořádá Jazykovědné sdružení a uskuteční se 9. 3. v 17:30 v místnosti č. 18 na FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1.

5. 3. 2017

Rozšířené vydání knihy Jak se bude vaše dítě jmenovat?

V nakladatelství Academia právě vyšlo šesté, aktualizované a rozšířené vydání knihy Miloslavy Knappové Jak se bude vaše dítě jmenovat? Na tvorbě přidaných hesel a doplňování nově ověřených jmen autorsky spolupracovali Pavel Štěpán a Martina Ptáčníková z oddělení onomastiky.

3. 3. 2017

Nová monografie: Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V nakladatelství Scriptorium právě vyšla kolektivní monografie Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu, jejímiž editory jsou pracovníci oddělení vývoje jazyka M. Homolková a M. Dragoun. Publikace přináší kritickou edici českého textu Tabulí z obou dochovaných rukopisných kodexů.

3. 3. 2017

Archív aktualit