Zajímavé dotazy

Dotaz:
Nemělo by se ve větách jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe psát správně samy sebe? Jde přece o čtvrtý pád množného čísla zájmena sám.


Odpověď:
Ve větách výše zmíněného typu se zájmeno sám v zájmenném frazému sám sebe může formálně shodovat jak s podmětem (tedy Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe), tak s předmětem (Policisté by vlastně vyšetřovali samy sebe). Vztahujeme-li zájmeno sám k předmětu, je ve čtvrtém pádě a píše se opravdu s ypsilonem, vztahujeme-li jej však k podmětu, je v pádě prvním a píše se s měkkým i. V zásadě jde tedy o způsob chápání shody v podobných spojeních. Starší způsob upřednostňuje shodu s předmětem a vychází z latiny, v úzu se však již delší dobu velmi výrazně prosazuje shoda s pádem prvním, proto podoby jako Policisté by vlastně vyšetřovali sami sebe vídáme v textech častěji. Analogicky pochopitelně fungují i věty v jednotném čísle a jiném než mužském životném rodě, můžeme proto napsat klamala samu sebeklamala sama sebe. Běžný je také obrácený slovosled: Působil jako karikatura sebe sama /sebe samého. Podrobněji se této problematice věnuje Josef Šimandl v třetí části svého článku Morfologická problematika v jazykové poradně (Naše řeč, 4, 2000, s. 175–176.)
 

vs

Více zde

Vyšla publikace o tvoření podstatných jmen ve staré a střední češtině

Kniha Slovotvorný vývoj deverbálních substantiv ve staré a střední češtině (nakl. Academia) se zabývá tvořením podstatných jmen, která jsou odvozena ze sloves a která jsou doložena v období od počátků češtiny do třetí čtvrtiny 18. století. Jedenáct autorů pro popis vývoje jednotlivých onomaziologických kategorií čerpá z dosud nejrozsáhlejších sbírek dobového jazykového materiálu. Kniha přispívá k částečnému zaplnění prázdného místa v české historické mluvnici, která zatím postrádá ucelený a podrobný popis tvoření slov zpracovaný na dostatečně reprezentativním jazykovém materiálu.

4. 12. 2019

Přednáška o edici evangelních komentářů Mikuláše z Lyry

Zveme vás na přednášku z cyklu Staročeských dýchánků, která se bude konat příští úterý 3. prosince 2019 od 17:00 v horním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Milada Homolková a Andrea Svobodová (oddělení vývoje jazyka ÚJČ) spolu s Michalem Dragounem představí edici evangelních komentářů Mikuláše z Lyry a pohovoří na téma Si Lyra non lyrasset… O staročeském překladu Lyrovy Postilly.

28. 11. 2019

Přednáškový cyklus v Moskvě

Ve dnech 5. a 6. 12. 2019 prosloví Martin Beneš a Michaela Lišková přednášky na Lomonosovově univerzitě, Ruské státní humanitní univerzitě a v Českém centru v Moskvě. Martin Beneš se v jedné přednášce bude věnovat přechylování ženských příjmení, ve druhé se zaměří na důsledky existence vědomých a nevědomých jazykových znalostí pro jazykovou kulturu. Michaela Lišková se v obou přednáškách bude zabývat novou slovní zásobou češtiny: poprvé s důrazem na neologii, podruhé na neografii.

28. 11. 2019

Výsledky grantové soutěže

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2020 uspěl projekt Kateřiny Volekové (oddělení vývoje jazyka) s názvem První tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice). Hlavním výstupem projektu bude knižní kritická edice prvního tištěného žaltáře, která bude obsahovat úvodní studii a  obsáhlý textověkritický aparát včetně různočtení z dalších biblických prvotisků. Úspěšné žadatelce gratulujeme.

26. 11. 2019

Přednáška o překládání a jazykové kultuře

V rámci projektu Světové dny slovinské vědy a umění, který pořádá Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, proběhne v úterý 3. 12. 2019 od 12.00 hod. přednáška Hany Mžourkové (oddělení jazykové kultury) s názvem Překládání a překlady pohledem jazykové kultury. Přednáška se uskuteční v učebně A31 Filozofické fakulty MU, Arna Nováka 1, Brno.

25. 11. 2019

Přednáška: Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku

Srdečně vás zveme na přednášku Michaely Liškové (oddělení současné lexikologie a lexikografie) s názvem Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 4. prosince 2019 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky a program podzimního běhu KPČJ naleznete zde.

24. 11. 2019

Archív aktualit