Na co se nás ptáte

Dotaz:
Ráda bych se Vás zeptala na dvě otázky ohledně psaní velkých písmen. Potřebovala bych vědět, zda se píše pásmo Gazy, nebo Pásmo Gazy a západní břeh Jordánu, nebo Západní břeh Jordánu?


Odpověď:
Příručka Jména států a jejich vybraných územních částí (Český úřad zeměměřický a katastrální 2009), která je součástí názvoslovných seznamů OSN, uvádí jako oficiální plné názvy těchto území pod palestinskou autonomní správou spojení Západní břeh a Pásmo Gazy. Z toho vyplývá i způsob psaní velkých písmen – doporučujeme psát Západní břeh (Jordánu) a Pásmo Gazy.

Více zde

Naše řeč je stoletá

Dnes je tomu sto let, co vyšlo první číslo nejstaršího bohemistického časopisu Naše řeč. Více se o její minulosti i budoucnosti dočtete i v úvodním slovu k právě vyšlému novému číslu 5/2016, které je věnováno jazykové kultuře. Redakce a oddělení jazykové kultury ÚJČ chystají Naší řeči k narozeninám konferenci 100 let Naší řeči, jejíž program najdete zde.

1. 12. 2016

Brožura o jménech naší vlasti

V rámci ediční řady nakladatelství Academia Věda kolem nás vyšla publikace s názvem Jak se jmenuje naše vlast, jejíž autorkou je Libuše Čižmárová z dialektologického oddělení ÚJČ. Brožura pojednává především o jednoslovných jménech naší vlasti, a to od dob Československa po současnost. Stručně shrnuje peripetie a kontroverze spojené s těmito jmény v dobách minulých a podrobněji se zaměřuje na jednoslovná jména užívaná v době nedávné a v současnosti nejen v češtině, ale i v cizích jazycích.

15. 11. 2016

Vesmír: Rozezvučený slovník

Veronika Vodrážková se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/11) věnuje slovesům zvuku (bučet, cvakat, cinkat). Nejen o tom, jak nesnadné může být ve slovníkové definici co nejvěrněji přiblížit zvuky zvířat i věcí, se dočtete zde.

15. 11. 2016

Vokabuláři webovému je dnes deset let

Soubor zdrojů k poznávání vývoje češtiny, Vokabulář webový, dnes slaví deset let od svého spuštění. Oddělení vývoje jazyka ÚJČ patří dík za veškerou péči, kterou mu věnuje, uživatelům pak přání snadného nacházení informací o historických podobách českého jazyka.

14. 11. 2016

Seminář ke slovotvorbě ve starší češtině

Oddělení vývoje jazyka ÚJČ pořádá seminář Deverbativní substantiva ve starší češtině – otázky a problémy, který se uskuteční v úterý 22. listopadu 2016 od 13:30 v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Program s anotacemi je ke stažení zde.

8. 11. 2016

Přednáška: Persvaze, manipulace, reklama

Kamila Mrázková z oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ prosloví v Kruhu přátel českého jazyka přednášku nazvanou Persvaze, manipulace, reklama. Koná se ve středu 9. listopadu 2016 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

7. 11. 2016

Archív aktualit