Na co se nás ptáte

Dotaz:
V článku v novinách je věta: Akvapark v Kladně začíná mít vizitku nebezpečného zařízení. Prosím Vás je správný tvar slova Akvapark nebo spíš Aquapark. Bohužel ani jeden tvar jsem nenašel v Pravidlech českého pravopisu.


Odpověď:
V češtině běžně píšeme řadu slov s první částí akva- (s významem voda, vodní): akvabela, akvanaut, akvalung, akvaristika, akvaterárium, akvaplaning apod. Slovo akvapark zachycuje slovník Nová slova v češtině z r. 2004. Při tvorbě tohoto slovníku autoři vycházeli z rozsáhlé excerpce; v danou chvíli patrně počeštěná podoba převažovala, na rozdíl např. od výrazů akvajogging, akvafitness, akvacentrum, u nichž jsou uvedeny i varianty s první částí aqua-: aquajogging, aquafitness, aquacentrum. Internetové vyhledávače ukazují, že se v současnosti užívají obě podoby (akvaparkaquapark), přičemž podoba aquapark převažuje.
Více zde

Přednáška o slovnících a slovníkářství

Zveme vás na přednášku Jany Nové Slovníky a slovníkářství včera a dnes, která se uskuteční ve středu 29. 11. 2017 od 17:00 v Muzeu T. G. M. (Vysoká 95, Rakovník). Na posluchače čeká mnoho zajímavého z historie i současnosti českého slovníkářství a slovníků, přednášející je rovněž seznámí se specializovanými příručkami, které přinášejí pozoruhodné informace o naší mateřštině. Nebude chybět ani nahlédnutí do lexikografické dílny, kde pod rukama jazykovědců vznikají slovníková hesla.

21. 11. 2017

Z časopisu Nová čeština doma a ve světě

Právě vyšlo první letošní číslo časopisu Nová čeština doma a ve světě. Z jeho obsahu doporučujeme vaší pozornosti například článek Lucie Jílkové zabývající se významy a funkcemi slova hele v korpusu DIALOG či příspěvek Kamily Mrázkové, která se ve své práci zaměřila na výraz nebo jako signál sebeopravy v mluvené češtině.

19. 11. 2017

Z Jazykovedného časopisu

V nejnovějším čísle Jazykovedného časopisu najdete kromě dalších zajímavých příspěvků, které zazněly na již 9. ročníku konference Slovko (Bratislava 25.–27. 10. 2017), i text Jany Nové a Hany Mžourkové Terminology and Labelling Words by Subject in Monolingual Dictionaries – What Do Domain Labels Say to Dictionary Users? Autorky se v něm zamýšlejí nad problematikou podoby a užívání tematických kvalifikátorů, zejména ve vztahu k uživatelům slovníků.
 

19. 11. 2017

Pozvánka na odborný seminář

Všechny zájemce srdečně zveme na odborný seminář Jazykovědného sdružení České republiky nazvaný Aktuální otázky gramatického popisu jazyka, který připravili M. Friedová, M. Lopatková, K. Skwarska, P. Karlík, Fr. Štícha a J. Šimandl. Seminář se uskuteční 23. listopadu 2017 od 13:30 v budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1, místnost 206). Program semináře naleznete zde.

12. 11. 2017

Nová příručka k jazykovým rozborům

Nakladatelství Karolinum vydalo studijní příručku Gramatické rozbory češtiny: výklad a cvičení s řešeními, na níž se v autorském kolektivu pod vedením Roberta Adama podíleli i Hana Prokšová a Martin Beneš. Kniha obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Dále zde mimo jiné najdeme řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami), v neposlední řadě též slovník základní jazykovědné terminologie.

10. 11. 2017

Vesmír: Když je nám Země malá

Kosmický prostor neustále podněcuje nejen zájem vědců a obrazotvornost fantastů, ale je inspirativní i pro naše vyjadřování. Pavla Kochová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/11) zabývá významovými posuny u přídavných jmen astronomický, vesmírný, kosmický a nověji také u přídavného jména galaktický. Tyto výrazy jsou využívány – zejména v publicistice – jako intenzifikační a aktualizační jazykové prostředky. Více se dočtete zde.

9. 11. 2017

Archív aktualit