Na co se nás ptáte

Dotaz:
Stále více se v internetových novinách i ve zprávách v televizi setkávám s tím, že předložka se ve větě přesouvá před částice nebo příslovce, objevuje se tedy něco ve stylu: byli tam o přibližně dvě hodiny později nebo stalo se to před asi dvěma lety. Je jasné, že smysl věty se tím nijak nemění, ale zní to opravdu divně. Nevíte, odkud se to vzalo a proč se to tak rychle uchytilo?

Odpověď: 
Jde o slovosledný jev, který je v češtině relativně nový a v mluvnicích prozatím víceméně opomíjený. O žádné z obou variant, které uvádíte, nelze říci, že je „ nesprávná“ či agramatická. Ta varianta, v níž předložka stojí v poloze vlevo před částicí/příslovcem  (před asi/přibližně dvěma lety), jasně a jednoznačně rámuje či vyznačuje počátek (= hranici zleva) tzv. nominální skupiny (nominální skupinou se zde míní celý rozvitý větný člen – dvěma lety, dvě hodiny). To, že má tuto funkci, je zřejmě také důvodem, proč se takový slovosled v češtině šíří. Na podrobnou jazykovědnou analýzu však tento jev prozatím teprve čeká.
Více zde

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

11. 2. 2016

Další konkurs do oddělení vývoje jazyka

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Náplň práce: Lexikografické zpracování staročeské slovní zásoby. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání bohemistického směru, příp. magisterské studium před dokončením. Úvazek: do 1,0. Místo práce: Praha. Nástup: Únor 2016.

21. 1. 2016

Konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vypisuje konkurs na obsazení místa odborného pracovníka do oddělení vývoje jazyka. Náplň práce: Jazykový výzkum textů psaných/tištěných starou a střední češtinou, příprava elektronických edic těchto textů. Požadavky: Vysokoškolské vzdělání bohemistického směru, příp. magisterské studium před dokončením. Úvazek: do 1,0. Místo práce: Praha. Nástup: Únor 2016.

15. 1. 2016

Vesmír: Pozor na tuniské datle!

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/1) věnuje pojmenováním mláďat. O možných úskalích při volbě vhodného názvu mláděte se dočtete zde.

13. 1. 2016

Edice Věda kolem nás

V rámci ediční řady nakladatelství Academia Věda kolem nás vyšly v roce 2015 už tři svazky od autorek z ÚJČ, a to od Markéty Pravdové z oddělení jazykové kultury Jazyková poradna (svazek č. 18) a Jak se mluví mezi živly (svazek č. 30) a od Martiny Ireinové a Hany Konečné z dialektologického oddělení Nářečí dříve a nyní: Český jazykový atlas (svazek č. 37).

19. 12. 2015

Vesmír: Blansko malátně doklopýtalo k drtivé porážce a Ondřej Synek si dovesloval pro stříbro

Magdalena Kroupová se v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2015/12) zaměřila na slovesa tvořená předponou do- v textech sportovní publicistiky. O jejich významech a užití se můžete dočíst zde.

19. 12. 2015

Archív aktualit