Na co se nás ptáte

Dotaz:
V naší zemí existuje cca 50 vsí začínajících na vše-, tedy Všetaty, Všeň, Všechlapy, Všestary atp. Lze z hlediska jazyka usoudit na to, co toto pojmenování znamená, či jak takové názvy vznikají?

 

Odpověď:
Mnoho místních jmen tohoto typu bylo utvořeno k původnímu prvnímu pádu množného čísla výrazu vši = všichni. Za něj se pak připojuje další element, srov.: Všechlapy: všichni chlapi (tj. nešlechtici, poddaní, sedláci, prostí lidé); Všepadly: všichni padli (tj. místo, kde všichni padají/padli); Všestary: všichni staří (tj. pojmenování podle toho, jako by ve vsi byli všichni staří); Všetaty: všichni + jinak nedochované podstatné jméno tatь = zloděj (tj. vesnice, kde všichni kradou, kde jsou samí zloději) atp.
Některá místní jména začínající na vše- však mají původ v osobních jménech, srov.: Všeboř: ves/dvůr lidí Všeborových (od osobního jména Všebor); Všechov: ves/dvůr lidí Všechových (od osobního jména Všech); Všemily: ves Všemilů, tj. rodiny Všemilovy (od osobního jména Všemil) atp. Komponent vše- však i v těchto staročeských osobních jménech pochází z praslovanského vьsь, tj. všechen. Etymologie náslovného vše- je u obou skupin stejná; rozdíl je v motivaci – přezdívková obyvatelská místní jména vs. jména podle osobních jmen.
Více zde

Změna provozu jazykové poradny 25. a 26. května

Z důvodu celoústavního semináře bude ve čtvrtek 25. 5. v odpoledních hodinách a v pátek 26. 5. po celý den jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od pondělí 29. 5. Děkujeme za pochopení.

19. 5. 2017

Vesmír: Husokůžný zážitek

Renáta Neprašová v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/5) představuje čtenářům tvoření slov z komponentů frazeologických pojmenování. O tom, jak vznikají z některých frazémů jednoslovné výrazy a mohou-li se taková slova trvale zařadit do slovní zásoby češtiny, se dočtete zde.

12. 5. 2017

Zapojte se do celoevropského výzkumu užívání výkladových slovníků

Ústav pro jazyk český AV ČR (spolu s Ústavem Českého národního korpusu FF UK) se aktuálně podílí na celoevropském výzkumu užívání výkladových slovníků. Chcete-li se podělit o svou uživatelskou zkušenost a dát nám tak zpětnou vazbu mj. pro práci na vznikajícím Akademickém slovníku současné češtiny, vyplňte prosím následující dotazník. Podrobnější informace o projektu (v němčině a angličtině) najdete zde.

9. 5. 2017

Pozvánka na akademické setkání: sté výročí narození Vladimíra Kyase

U příležitosti stého výročí narození Vladimíra Kyase (27. 2. 1917 – 24. 5. 1990) pořádá Ústav pro jazyk český a Slovanský ústav setkání, na němž bude připomenuta činnost tohoto významného filologa na poli slavistiky a paleobohemistiky. Setkání se uskuteční v úterý 16. května od 13. hodiny v Akademickém konferenčním centru Husova 4a, Praha 1. Pozvánku naleznete i zde.

 

1. 5. 2017

Konference: Propria a apelativa – aktuální otázky

Ve dnech 24.–26. 4. se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (M. Rettigové 4, Praha 1) koná konference Propria a apelativa – aktuální otázky, jejímž spolupořadatelem je ÚJČ. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Program je k dispozici zde.

22. 4. 2017

Vesmír: Krátce o známých i neznámých názvech minerálů

Zuzana Děngeová se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/4) věnuje pojmenovávání minerálů. V textu se autorka zaměřila na minerál achát a jeho ekvivalentní pojmenování bezdrak, uváděné Janem Svatoplukem Preslem v Nerostopise z roku 1837. Jakými pojmenovacími postupy byly tyto názvy utvořeny, se můžete dočíst zde.

19. 4. 2017

Archív aktualit