Na co se nás ptáte

Dotaz:
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak správně zvolit přísudek: alfa romeo
stála nebo stálo před domem?


Odpověď:

v českých textech se s názvem značky Alfa Romeo při skloňování (podle databází psaného jazyka Českého národního korpusu) zachází tak, že se skloňuje obvykle jen první část alfa (podle vzoru žena) a druhá část romeo zůstává nesklonná – tj. bez alfy romeo, k alfě romeo atd. Tento způsob skloňování pak vede v nepřímých pádech (2., 3., 5., 6. a 7. p.) přirozeně k tomu, že mluvčí chápou daný název jako podstatné jméno rodu ženského. To se projevuje tak, že u přídavných jmen, která jsou s výrazem alfa romeo shodována, jasně převažuje ženský rod (s červenou, novou atp. alfou romeo). V tzv. přímých pádech (1. a 4.), v nichž není nutné slovo skloňovat (resp. přesněji: 4. pád je shodný s 1.), je však poměrně běžně výraz chápán též jako podstatné jméno rodu středního, což se znovu projevuje shodou (koupil jsem si [to] nové alfa romeo).
Pokud se ve Vašem textu bude daný výraz objevovat často a ve všech (tj. i v nepřímých) pádech, doporučovali bychom s ním důsledně zacházet jako s podstatným jménem rodu ženského a podle toho řídit i shodu (Alfa romeo stála před domem, pak s touto zelenou alfou romeo odjeli.). Pokud se v textu objeví název jen jednou/několikrát, a to vždy jen v přímých pádech (1. a 4.), považovali bychom za přijatelné řídit shodu i podle rodu středního (Před domem stálo alfa romeo.).

Více zde

Jazyková poradna bude 17. 9. mimo provoz

Z důvodu celoústavního semináře bude v pondělí 17. 9. jazyková poradna ÚJČ mimo provoz. Na dotazy budeme odpovídat opět od úterý 18. 9. Děkujeme za pochopení.
 

12. 9. 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

Třetí letošní číslo Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 3) je věnováno převážně bohemistickým tématům. Magda Ševčíková a Jarmila Panevová se vydávají na území, ve kterém se potkává flektivní a derivační morfologie (ve studii o předponě po-). Radek Skarnitzl se věnuje slovnímu přízvuku v češtině a Anna Čermáková s Marií Kopřivovou podávají přehled o korpusovém výzkumu mluveného jazyka (češtiny a angličtiny). Kompletní obsah čísla naleznete zde.

11. 9. 2018

Volná místa: pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici pracovník/pracovnice oddělení jazykové kultury. Nástup od října 2018. Další informace naleznete zde.

7. 9. 2018

Přednáška o jazykovém poradenství

Unikátní putovní výstava Republika československá 1918–1939, kterou připravily Masarykův ústav, Archiv AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, přiblížila vznik a vývoj Československé republiky od samého počátku do jejího zániku před druhou světovou válkou. V rámci výstavy bylo možné vyslechnout přednášku Jazykové poradenství od roku 1916, kterou proslovila Barbora Martinkovičová. Akce se konala v pátek 7. 9. od 16:30 ve stanu č. 1 na Moravském náměstí v Brně. Bližší informace naleznete zde.

7. 9. 2018

Živa: Bojí se bojínek? aneb Čí jméno rostliny nosí

Jazykový koutek Anny Černé (Živa 2018/4) si všímá rostlin, jejichž jména mají nějakou spojitost s lidmi – ať už s konkrétním člověkem, či s literární postavou. Vedle jarních narcisů a připomenutí mýtu o Narcisovi a odpovědi na otázku, zda se bojínek opravdu bojí, je věnována pozornost hortenziím, magnoliím, begoniím, kaméliímjiřinám, tedy rostlinám s názvy evokujícími inspiraci ženskými jmény, které naopak většinou nesou jména mužská.
 

4. 9. 2018

Konference k výročí Staročeského slovníku

Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR zve všechny zájemce na konferenci Česká diachronní lexikografie 1968–2018. 50 let Staročeského slovníku, která se uskuteční 13. září 2018 od 9:00 (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost 206). Program jednání je k dispozici zde.

29. 8. 2018

Archív aktualit