Na co se nás ptáte

Dotaz:
Zajímalo by mě, jestli je slovo „patogen“ životné nebo neživotné. V praxi se setkávám s oběmi variantami.

Odpověď:
Jedná se opravdu o zajímavý problém. Především je třeba říci, že i podobné výrazy kolísají mezi životností a neživotností - máme například mikrobamikrob, bacilabacil. Analogicky proto vlastně není žádný důvod, proč nemít jak patogena, tak i  patogen.
Nový akademický slovník cizích slov hovoří v tomto ohledu jasně - slovo patogen je rodu mužského neživotného a skloňujeme je podle vzoru „hrad“, jiná varianta se nepřipouští. Přihlédneme-li však k reálnému úzu, je zcela zřejmé, že se životná podoba objevuje poměrně běžně (zvláště v odborných textech nalezneme spojení jako viroví patogeni, někteří patogeni, primární patogeni apod.). Do značné míry se tak jedná o jistý druh gramatického „ profesionalismu“, který může být zapříčiněn i větším povědomím o faktické „živosti“ patogenů (jedná se koneckonců o organismy). U běžných mluvčích je neživotné skloňování ovlivněno patrně neživotným podstatným jménem gen (2. p. jedině genu, nikoli gena, 1. p. mn. č. geny, nikoli geni).
Domníváme se, že životné skloňování slova patogen nelze hodnotit jako zásadní pochybení – v odborných textech může být naopak nápadné, stylově nepříliš vhodné (protože nenoremní) skloňování neživotné.
Více zde

Vesmír: Jak se roztopí čokoláda (a jiné nářeční lahůdky)

Jana Nová se v jazykovém koutku časopisu Vesmír (2015/11) zaměřila na „falešné přátele“ v českých dialektech. O tom, že výrazy podlaha, zchudnout nebo sodovka mohou znamenat něco úplně jiného, než jste čekali, se dočtete zde.

23. 11. 2015

Veleslavínův slovník vyšel v kritické edici

Nakladatelství Academia vydalo jeden ze stěžejních slovníků humanistické lexikografie – Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus Daniela Adama z Veleslavína.  První vydání vyšlo ve veleslavínské tiskárně v Praze v roce 1598. O kritickou novodobou edici se zasloužili Alena M. Černá a Boris Lehečka z oddělení vývoje jazyka ÚJČ ve spolupráci s Alenou Hadravovou, Kateřinou Pořízkovou a Tilmanem Bergerem.

21. 11. 2015

Přednáška: Dobrodružství dialektologie

Srdečně zveme na přednášku PhDr. Stanislavy Kloferové, CSc., s názvem Dobrodružství dialektologie. Pořádá ji Jazykovědné sdružení a uskuteční se 19. listopadu 2015 od 17:30 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

16. 11. 2015

Do Elektronického slovníku staré češtiny přibyla hesla od písmene K

Elektronický slovník staré češtiny se dnes díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o hesla začínající písmenem K. Vyhledávání ve slovníku je dostupné v rámci Vokabuláře webového.

13. 11. 2015

Den s Ústavem pro jazyk český na výstavě v Národním muzeu

Ve středu 11. listopadu bude v prostorách výstavy Dějiny – národ – dějiny probíhat Den s Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR. Jak Češi čtou přejatá slova? Jak se psaly mluvnice češtiny před několika staletími? A na co se uživatelé češtiny často ptají? Dozvíte se při návštěvě Nové budovy Národního muzea.

10. 11. 2015

Přednáška: Latinsko-české slovníky ve středověké škole

Srdečně zveme na přednášku Mgr. Kateřiny Volekové z oddělení vývoje jazyka ÚJČ s názvem Latinsko-české slovníky ve středověké škole. Pořádá ji Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 11. listopadu 2015 od 18:00 v místnosti č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1.

10. 11. 2015

Archív aktualit