Na co se nás ptáte

Dotaz:
Mám otázku ohledně psaní slov, jako jsou Polabí, Pošumaví a další podobná. Do této chvíle jsem byl přesvědčen o tom, že velká písmena se píší pouze u pojmenovaných zeměpisných celků, které jsou přesně vymezeny. Polabí jsem našel v pravidlech s velkým písmenem (http://www.pravidla.cz/vice.php?cose=7), přestože není přesně definováno (http://cs.wikipedia.org/wiki/Polab%C3%AD). Z toho jsem usoudil, že se všechna slova s Po- na začátku píší s velkým písmenem (Pobaltí, Posázaví, Pošumaví, Pokrkonoší atd.). Dnes jsem však v Pravidlech nalezl pošumaví s malým písmenem (http://pravidla.cz/hledej.php?qr=po%9Aumav%ED). Proto bych byl moc rád, pokud by mi mohlo být vysvětleno, podle jakého pravidla jsou v těchto slovech psána velká písmena.

 
Odpověď:
Předem upozorňujeme, že stránky www.pravidla.cz nemají s Ústavem pro jazyk český nic společného a Ústav za správnost údajů na těchto stránkách nemůže jakkoliv ručit. Co se týče pojmenování typu Polabí, Posázaví, Pošumaví, Povltaví, Poohří atd., jde o vlastní jména (ve školních PČP jsou uvedena v paragrafu 79 – světadíly, země, krajiny). Jinými slovy, píšeme vždy velké P.
Více zde

Jazyková poradna bude 28. 5. v provozu až od 13 hodin

Upozorňujeme, že v pondělí 28. května dopoledne bude telefonická jazyková poradna mimo provoz. Tazatelé budou moci využívat jazykovou poradnu pouze v odpoledních hodinách, tj. mezi 13. a 15. hodinou. V dalších dnech bude poradna fungovat opět v běžném režimu. Děkujeme za pochopení.

22. 5. 2018

Přednáška: Lexikum, význam a frazeologie

Zveme vás na přednášku Patricka Hankse Lexis, Meaning, and Phraseology, která se uskuteční ve středu 6. června 2018 od 17:00 v Akademickém konferenčním centru (areál Akademie věd, Husova 4a, 110 00 Praha 1). Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce, její abstrakt je k dispozici zde.

15. 5. 2018

Setkání k uctění památky prof. Večerky

Etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR pořádá vědecké setkání k nedožitým devadesátým narozeninám profesora Radoslava Večerky, které se pod názvem Post meridiem Slavicum uskuteční v odpoledních hodinách 10. května v Brně (SONO Design hotel, Veveří 3219/1113). Na setkání bude mimo jiné prezentován vzpomínkový sborník Vesper Slavicus, rovněž vystoupí kolegové a žáci Radoslava Večerky. Elektronickou pozvánku naleznete zde.

4. 5. 2018

Velká akademická gramatika spisovné češtiny

V nakladatelství Academia právě vychází první (dvousvazkový) díl čtyřdílné Velké akademické gramatiky spisovné češtiny. Věnuje se charakteristice slovních druhů a výkladu tvoření slov. Záměrem gramatiky je poskytnout nejen lingvistům a učitelům, ale i celé kulturní veřejnosti takový vhled do utvářenosti a fungování gramatiky češtiny jako přirozeného jazyka, jaký odpovídá co nejširšímu spektru jejích forem a funkcí.

4. 5. 2018

Vesmír: Slovník a vulgarismy

Slova bejvák, ségra nebo sranda hodnotí Slovník spisovného jazyka českého (1960–71) jako vulgarismy, kdežto ze současných mladších mluvčích by je za vulgární považoval už jen málokdo. Patří ale vůbec vulgarismy do akademických slovníků? Více se dočtete ve sloupku Michaely Liškové a Martina Šemelíka v časopise Vesmír (2018/5) dostupném zde.

2. 5. 2018

Živa: Sýček, sýc, kulich

Česká společnost ornitologická vyhlašuje každoročně kampaň nazvanou Pták roku, s cílem upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně. Nositelem letošního titulu pták roku je sýček obecný. Příspěvek Anny Černé (Živa 2018/2) se zaměřuje na etymologii výrazů sýček, sýc, motivaci přeneseného významu slova sýček a slovesa sýčkovat (sejčkovat) i na příjmení související s touto sovou.

25. 4. 2018

Archív aktualit