Na co se nás ptáte

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat, jak se správně píše spojení „od camcaď po camcaď“ a z čeho to vůbec vzniklo.

 
Odpověď:
Psali bychom spíše dohromady: odcamcaď pocamcaď; vyskytuje se i podoba ocamcaď. „Správná“ pravopisná podoba těchto slov není určena, protože se nejedná o spisovné výrazy.
Odcamcaď pocamcaď je nespisovná varianta úsloví odtud až potud s významem ‚všechno má své meze‘. Odcamcaď je expresivní podoba příslovce odtamtaď, odtamtud. Pocamcaď souvisí se slovy potamtaď, potamtud.
Více zde

Video o výzkumu gestikulace v ÚJČ na YouTube

Akademie věd ČR natočila krátký videoklip o práci oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ v oblasti nonverbální komunikace. Petr Kaderka v něm hovoří o výzkumu gestikulace – o jejím podílu na gramatické struktuře v mluvené češtině a na konstruování smyslu toho, co chceme sdělit. Na klip se můžete podívat zde.

11. 8. 2016

Vyšlo nové číslo Naší řeči

Třetí letošní číslo časopisu Naše řeč právě vyšlo a obsahově je velice pestré. Vojtěch Veselý důkladně rozebírá vybrané významové druhy číslovek s ohledem na připravovaný Akademický slovník současné češtiny, Jana Nová představuje výsledky výzkumu vyjadřování posesivity na západě Čech a Lenka Procházková se věnuje změnám českých příjmení v kontaktu s prostředím amerického Chicaga. Nechybí samozřejmě ani recenze, drobnost a odpověď na dotaz adresovaný jazykové poradně.

Více najdete na webu Naší řeči. Výtisky lze zakoupit v knihkupectvích Academia nebo online v databázích CEEOL a EBSCO Central & Eastern European Academic Source.

10. 8. 2016

Pátý díl Českého jazykového atlasu se představuje v elektronické podobě

Dialektologické oddělení ÚJČ právě úspěšně dokončilo přípravu elektronické podoby pátého dílu šestisvazkového Českého jazykového atlasu. Nejobsažnější kapitola Hláskosloví postihuje starší a novější nářeční rozdíly v kvalitě a kvantitě samohlásek a dále souhláskové rozdíly jako vsouvání, zánik a přisouvání souhlásek a různé kvalitativní změny. Další kapitoly se věnují syntaxi, adverbiím a doplňkovému výzkumu ve městech. Specifikem atlasu jsou svazky izoglos v nářečích, sledující shodné nebo blízké průběhy hranic rozdílů u různých typů nářečních jevů. Vše si můžete prohlédnout zde.

4. 8. 2016

Vyšly dvě nové etymologické publikace

Nakladatelství Lidové noviny vydalo dvě nové knihy z produkce členů etymologického oddělení ÚJČ. Vít Boček a Petr Malčík zpracovali nově nalezené dopisy a další dokumenty z pozůstalosti Václava Machka. Studie v knize Perspectives of Slavonic Etymology (editované Vítem Bočkem a Bohumilem Vykypělem) se věnují teoretickým i praktickým aspektům výzkumu etymologie slovanských jazyků. Více najdete zdezde.

28. 7. 2016

Hesla s náslovím L nově ve Vokabuláři webovém

Do Elektronického slovníku staré češtiny byla dnes zapojena hesla s náslovím L. Elektronický slovník staré češtiny se tak díky práci oddělení vývoje jazyka ÚJČ rozrostl o 2 374 nových hesel. Vyhledávání ve slovníku je dostupné v rámci Vokabuláře webového.

27. 7. 2016

Vesmír: O neurčitosti počtů

Vojtěch Veselý se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2016/7) věnuje užívání určitých číslovek v neurčitém významu. O tom, co je motivem výpovědí jako Měl jako obvykle tisíc výmluv nebo Na stadionu bylo pět a půl diváků, se dočtete zde.

15. 7. 2016

Archív aktualit