Na co se nás ptáte

Dotaz:
V pátečním vysílání pořadu „Uvolněte se, prosím“ použil pan Kraus slovo bůhzdarma. V Pravidlech českého pravopisu jsem našla pouze slovo zbůhdarma. Předpokládám, že pan Kraus tuto přesmyčku používá záměrně, ale přesto mi není jasné, jaký byl původně význam tohoto příslovce?


Odpověď:
Pan Kraus se skutečně nepřeřekl, jen užil méně časté varianty příslovce zbůhdarma. Význam obou variant je stejný = nadarmo, zbytečně, marně. Variantu bůhzdarma uvádí (vedle zbůhdarma) například Slovník spisovného jazyka českého. Dodejme, že existuje i – rovněž řídce užívané – přídavné jméno bůhdarmý = zbytečný.
Více zde

Nové číslo časopisu Slovo a slovesnost

V závěrečném čísle letošního ročníku Slova a slovesnosti (roč. 79, 2018, č. 4) připomíná Martina Šmejkalová osobnost a dílo bohemisty Františka Trávníčka. Václav Cvrček, Zuzana Komrsková, David Lukeš, Petra Poukarová, Anna Řehořková a Adrian Jan Zasina předkládají výsledky svého korpusového výzkumu variability češtiny. Jakub Kopecký představuje základy komunikačního pojetí argumentace. Kompletní obsah čísla naleznete zde.

11. 12. 2018

Nová verze Českého jazykového atlasu

Dialektologické oddělení ÚJČ zveřejnilo v elektronické podobě první tři díly Českého jazykového atlasu (z celkových šesti), které jsou zaměřeny na nářeční slovní zásobu. HTML verze umožňuje pokročilé vyhledávání v hesláři a rejstříku, a to podle zadané položky nebo jazykového dokladu. K nahlédnutí jsou rovněž mapy pravidelných regionálních obměn a výklad o historii dialektologického výzkumu i metodologii zpracování nářečního materiálu v ČJA. Stránku ČJA naleznete mezi našimi elektronickými slovníky a zdroji.

10. 12. 2018

Vesmír: Kde dnes bydlí zvířata?

Slova slonárium, velemlokárium, vydrárium či želvárium patří mezi názvy zvířecích pavilonů, výběhů a chovných zařízení, které obsahují příponu -árium. Sylva Nzimba se v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2018/12) zabývá původem tohoto komponentu a jeho spojitelností se slovními základy. Více se dočtete zde.

7. 12. 2018

Vyšla Naše řeč 5/2018

V posledním letošním čísle Naší řeči naleznete dva články a jednu drobnost. Úvodní text Tomáše Dubědy se zabývá fonologickou adaptací anglicismů v češtině, text Martiny Šmejkalové je věnován vzniku Československé republiky z pohledu vývoje profesní terminologie. Anna Černá ve své drobnosti analyzuje novější české slovo chatbot. Celý obsah čísla najdete zde.

5. 12. 2018

Přednáška: Orthographia Bohemica a náměšťská gramatika v nových edicích

Zveme vás na přednášku Ondřeje Koupila a Kateřiny Volekové (oddělení vývoje jazyka ÚJČ), při níž budou představeny knižní edice dvou českých jazykověreflektivních pramenů, které mají být v lednu roku 2019 vydány jako třetí a čtvrtý svazek edice Grammaticae Bohemicae. Přednášku pořádá Kruh přátel českého jazyka a uskuteční se ve středu 12. prosince 2018 od 18:00 v posluchárně č. 18 na Filozofické fakultě UK, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1. Anotaci přednášky naleznete zde.

5. 12. 2018

Výsledky grantové soutěže

Ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky pro rok 2019 uspěly dva projekty Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. První je nazván Čeština Daniela Adama z Veleslavína a jeho řešitelkou je Alena Černá z oddělení vývoje jazyka; řešitelem druhého projektu, pojmenovaného Podíl syntaktických, prozodických a neverbálních prostředků na sekvenčním utváření rozhovorů v češtině, je Martin Havlík z oddělení stylistiky a lingvistiky textu. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těšíme se na nové poznatky o veleslavínské češtině i současné české mluvené komunikaci.

28. 11. 2018

Archív aktualit