Na co se nás ptáte

Dotaz:
Vážení, snažně Vás prosím o vysvětlení slova buzikán. Jde o výraz z heraldiky, ale v Českomoravské heraldice jsem vysvětlení nenalezl a v Ottově slovníku či v čtyřdílné Všeobecné encyklopedii rovněž ne.

 
Odpověď:
Podle Příručního slovníku jazyka českého (díl I, A–J, Praha 1935–1937) je buzikán jednou z variant slova buzdogan (další varianty podle slovníku jsou buzdovan, buzdygan, buzdykan, buzigan, buzikan, buzogan, buzovan, buzygan, buzykan). Je to bývalá turecká velitelská hůl a také zbraň, podobná našemu palcátu; kumánská válečná sekera na dlouhé násadě. Se slovem se můžeme setkat např. v díle A. Jiráska: Hejtman kumánský svým buzdyganem udeřil zezadu do starcovy lebky.
V Ottově slovníku naučném slovo uvedeno je, ale v podobě buzogány: „Buzogány, také buzdován a buzykán, původně turecká hůl maršálská, na jednom konci ozdobená kovovou nebo křišťálovou koulí, které také jako zbraně po způsobu palcátu užito býti mohlo. U Maďarův udržela se po Turcích dlouho v pozměněné poněkud formě jako sekyra na dlouhé násadě.“
Výraz buzikán je podle internetu užit např. v popisu plzeňského znaku: „Za štítem jsou dvě přílby s halapartnou na pravé straně, uprostřed tři pahorky s olivovými ratolestmi a nápisem: In hoc signo vinces. Na levé straně je vojevůdcovská hůl – buzikán.
Více zde

Nová kniha: Ty jo, to seš dobrá!

Nakladatelství Academia právě vydalo monografii Kláry Dvořákové s názvem Ty jo, to seš dobrá! Jak se skládají komplimenty v češtině. Publikace vychází z podrobného rozboru více než sedmdesáti komplimentových sekvencí v nahrávkách soukromé neformální komunikace mezi rodinnými příslušníky a přáteli.

11. 7. 2017

Volná místa: vedoucí oddělení současné lexikologie a lexikografie

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb., a v souladu se Stanovami AV ČR výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) oddělení současné lexikologie a lexikografie. Nástup od 1. 10. 2017. Další informace naleznete zde.

 

 

28. 6. 2017

Nové číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie

Vyšlo první letošní a v pořadí již patnácté číslo časopisu Korpus – gramatika – axiologie. Jana Hoffmannová se zde zabývá korpusovým zkoumáním reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech, Jan Chromý a Radek Čech v diskusi o podstatě a limitech korpusového výzkumu odpovídají na kritickou reakci Františka Štíchy na jejich články z Naší řeči a Lucie Jílková se zaměřuje na významy a funkce výrazu tak v současných mediálních mluvených rozhovorech. V posledním příspěvku naleznete přehled struktury a obsahu nové podoby korpusu ORAL. Redukovaný obsah čísla je uveden zde.

26. 6. 2017

Prázdninový provoz jazykové poradny

Upozorňujeme, že po dobu letních prázdnin bude telefonický provoz jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR omezen. Na jazykové dotazy budeme odpovídat každou středu v 9–12 a 13–15 hodin. Děkujeme za pochopení.

20. 6. 2017

Druhá letošní Naše řeč právě vyšla

Nové číslo časopisu Naše řeč přináší analýzu zápisu samohláskové délky v tisku z 16. století od Veroniky Böhmové, pojednání Zuzany Hlubinkové o nářečních slovesech s významovým odstínem úsilnosti či vyšší intenzity a rozbor jazykových specifik prozaických děl Jaroslava Hutky z pera Františka Štíchy. K tomu dvě recenze, dvě zprávy a drobnost Petra Nejedlého o slovu sluníčkář – vše najdete zde.

19. 6. 2017

Vesmír: Paraziti ve vyjadřování

V jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2017/6) se Vít Michalec zabývá rozšířeným fenoménem parazitních slov. Setkáváme se s nimi dennodenně, častokrát nás při poslechu cizích promluv rozčílí, ale zpravidla je sami používáme, aniž bychom si toho byli vědomi. Jaké z těchto slov dnes zapleveluje komunikaci, se dočtete zde.

15. 6. 2017

Archív aktualit